Д-р сци. Александар Сајковски: ШКОЛО И ГРАДИНКА ВО ВРЕМЕ НА COVID-19 – Како да го засилите имунолошкиот систем на децата

Одржување на балансирана исхрана богата со витамини и минерали, обезбедување на оптимално ниво на витамин Д, негување и одржување на телесниот микробиом со користење на имуногени пробиотици и користењето на Инозин ацедобен димепранол како имуномодулатор се оптимална, валидна и рационална стратегија за нега на имунолошкиот систем на децата

Едно од клучните прашања е „Како да го заштитам моето дете?“: Д-р сци. Александар Сајковски, специјалист педијатар-неонатолог

ПИШУВА:
Д-р сци
. Александар Сајковски
специјалист педијатар – неонатолог

♦♦♦♦♦♦♦  

ВРЕМЕ Е ЗА ШКОЛО И ГРАДИНКА: Заштитете го вашето дете (II дел)
Во нешто посвежите утра на оваа втора половина од септември кога претшколските установи веќе почнаа со прием на деца, а се подготвуваат и школите, кога се чини дека Европа ја зафаќа вториот бран на Covid-19 пандемијата, а може да се каже и нас, едно од клучните прашања е „Kако да го заштитам моето дете?“

Како што веќе пишувавме во првиот дел од овој текст одржување на балансирана исхрана богата со витамини и минерали, обезбедување на оптимално ниво на витамин Д, негување и одржување на телесниот микробиом со користење на имуногени пробиотици и користењето на Инозин ацедобен димепранол како имуномодулатор се оптимална, валидна и рационална стратегија за нега на имунолошкиот систем на децата. Имено во кратко само како потсетување за Инозин ацедобен димепранол-от кој е синтетички имуномодулатор, во голем број на студии докажано е неговото индуцирачко дејство на Th1 клеточниот тип на одговор. Тој се користи како неспецифичен имуномодулатор во превентивни, но и во терапевтски цели како антивирусен препарат. А што е со пробиотската хомеостаза?

И покрај досега познатите повеќе стотини пробиотски бактерии не сите имаат имуномодулаторен ефект, и дека различни пробиотици имаат различна намена во медицината, а диференцирањето на специфичноста на пробиотскиот геном и сој значи и дефинирање на вистинскиот пробиотик за вистинска индикација

Иако е оваа тема отворена во медицината пред нешто повеќе од 100 години од страна на Metchnikoff (1907), дека ингестија на бактерии може да има позитивен ефект на нормалната микробна интестинална флора и здравјето на човекот, а за најзначајни се апострофирани лактобацилите и промовиран е јогуртот и други ферментирани храни како здрави. Сепак, дури последнава декада се појавија голем број на клинички студии кои го покажаа тој ефект на научно ниво.

Употребата на Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938 кај деца во претшколска возраст поради засилување на Th1 делот на имунолошкиот систем ги намалува инфекциите за цели 66%

Во тој контекст голем број на студии покажале дека еден пробиотик кој е наречен Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938 има посебно и значајно место во имуномодулацијата и регулацијата на пробиотската хомеостаза особено на гастроинтестиналниот тракт. Тоа е пробиотик кој нормално се наоѓа во усната шуплина, желудникот, тенкото и дебелото црево, во фецесот, во вагиналната флора и дури и во мајчиното млеко.

Една од најзначајните пробиотски бактерии во гастроинтестиналниот систем е Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938. Медицината базирана на докази ја покажала неговата безбедност и ефикасност кај новородени, доенчиња, деца и возрасни па дури и кај ХИВ инфицираната популација. Здравствени бенефити на овој сој се однесуваат на намалувањето на инфекции кај децата, подобрување на нутритивната толеранција, апсорпцијата на голем број на нутрициенти (минерали, витамини, лактоза…), го промовираат одржувањето на гастроинтестиналниот интегритет, се намалува бактериската транслокација, помагаат во регенерација на гастроинтестиналните клетки, а има и имуномодулаторно дејство

Докажано е дека Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938 асоцира со помала употреба или подобро речено злоупотреба на антибиотици кај деца во контекст на редуцирање на симптомите настанати од различни инфекции

Но, круцијално е да се нагласи фактот дека и покрај досега познатите повеќе стотини пробиотски бактерии не сите имаат имуномодулаторен ефект, и дека различни пробиотици имаат различна намена во медицината, а диференцирањето на специфичноста на пробиотскиот геном и сој значи и дефинирање на вистинскиот пробиотик за вистинска индикација.

Комбинирањето на пробиотиците особено Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938 со витаминот Д и Инозин ацедобен димепранол е валидна стратегија за засилување на имунолошкиот систем

Така како една од најзначајните пробиотски бактерии во гастроинтестиналниот систем е веќе погоре споменатата Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938. Во основа таа ја дели еволуцијата на човекот од неговото постоење на планетата Земја. Медицината базирана на докази ја покажала неговата безбедност и ефикасност кај новородени, доенчиња, деца и возрасни па дури и кај ХИВ инфицираната популација. Здравствени бенефити на овој сој се однесуваат на намалувањето на инфекции кај децата, подобрување на нутритивната толеранција, апсорпцијата на голем број на нутрициенти (минерали, витамини, лактоза…), го промовираат одржувањето на гастроинтестиналниот интегритет, се намалува бактериската транслокација, помагаат во регенерација на гастроинтестиналните клетки, а има и имуномодулаторно дејство. Дури, е докажано дека асоцира со помала употреба или подобро речено злоупотреба на антибиотици кај деца во контекст на редуцирање на симптомите настанати од различни инфекции.

Ингестија на бактерии може да има позитивен ефект на нормалната микробна интестинална флора и здравјето на човекот, а за најзначајни се апострофирани лактобацилите

Клиничките студии покажаа дека овој пробиотски сој ја зголе­мува макрофагната фагоцитна активност, и ја зголемува и засилува активноста на Th1 дел на имунолошкиот систем. Притоа употребата на овој пробиотик кај деца во претшколска возраст поради засилување на Th1 делот на имунолошкиот систем ги намалува инфекциите за цели 66%. За суптилните ефекти на овој пробиотик веќе е пишувано доста во нашите претходни текстови и имајќи ги предвид овие ефекти како што веќе споменавме може да се заклучи дека комбинирањето на пробиотиците особено Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938 со витаминот Д и Инозин ацедобен димепранол е валидна стратегија за засилување на имунолошкиот систем.