„ВИТАМИНОТ Д И РЕСПИРАТОРНОТО ЗДРАВЈЕ“: Промовирана новата книга на проф. д-р Татјана Јаќовска и асс. д-р Весна Мицевска

Книгата е напишана на јасен, разбирлив јазик, што ја прави лесно прифатлива за читателот. Затоа ја препорачувам како задолжително четиво за секој кој сака да ги прошири своите познавања поткрепени со научни докази од витаминот Д и неговата важност за респираторното здравје, вели проф. д-р Катарина Ставриќ во рецензијата на книгата

Од денешната промоција на книгата „Витаминот Д и респираторното здравје“ во „Матица македонска“: Авторките проф. д-р Татјана Јаќовска и асс. д-р Весна Мицевска во друштво на своите промотори и рецензенти проф. д-р Катарина Ставриќ, академик Нада Поп Јорданова и д-р Бисерка Јовковска

Голем број гости, меѓу кои и колеги, пријатели, добронамерници вечерва беа дел од промоцијата на издавачката куќа „Матица македонска“, посветена на најновото пишано стручно дело на проф. д-р Татјана Јаќовска, специјалист педијатар-пулмоалерголог и асс. д-р Весна Мицевска, специјалист педијатар-пулмолог, книгата „Витаминот Д и респираторното здравје“.

Книгата содржи 81 страница, а текстот е конципиран во четири поглавја, илустрирани со фотографии, табели и дијаграми.

„Сите поглавја ги содржат најсовремените знаења од областа поврзана со даденото заболување и препораките за третман со витаминот Д кај тие групи на пациенти. Првото поглавје е посветено на поврзаноста на витаминот Д и цистичната фиброза како едно хронично белодробно заболување кое зафаќа голем број на органи. Во второто поглавје е обработена туберкулозата која иако е ставена под контрола, се уште е присутна и претставува важен ентитет, каде што витаминот Д исто така придонесува до подобар исход, намалена потреба од хоспитализација и побрзо оздравување.

АВТОРКИ Авторките на книгата „Витаминот Д и респираторното здравје“ проф. д-р Татјана Јаќовска, специјалист педијатар-пулмоалерголог и асс. д-р Весна Мицевска, специјалист педијатар-пулмолог
ПОСЕТЕНОСТ Се бараше место повеќе на промоцијата

Во третото и четвртото поглавје објаснета е имунолошката улога на витаминот Д и неговата поврзаност со алергиските заболувања кај децата, астмата и алергискиот ринитис“, пишува проф. д-р Катарина Ставриќ во својата рецензија за книгата „Витаминот Д и респираторното здравје“.

„Текстот е концизно и разбирливо подготвен и соодветствува со последните сознанија за витаминот Д и респираторното здравје. Оваа книга е напишана на јасен, разбирлив јазик, што ја прави лесно прифатлива за читателот. Затоа ја препорачувам како задолжително четиво за секој кој сака да ги прошири своите познавања поткрепени со научни докази од витаминот Д и неговата важност за респираторното здравје“, додава проф. д-р Ставриќ во рецензијата.

„Одамна тлееше во мене оваа идеја за книгата, меѓутоа сега дојде времето да ја напишеме затоа што и д-р Мицевска си го одбрани докторатот. Ова се делови од нашите докторати кои сега ги ажуриравме со новини“ истакна проф. д-р Татјана Јаќовска на денешната промоција.

„Идејата се роди во текот на годините, повеќе можеби и заради тоа што витаминот Д стана навистина популарен во последниов период. Дел од болестите кои се обработени се стари болести со кои човештвото долги години се борело и се бори да ги лекува и излегува и една група на алергиски болести коишто заради развојот на науката, имунологијата и алергологијата се некако во поново време поактуелни и развиени. Витаминот Д ги поврзува сите нив“, додаде асс. д-р Весна Мицевска.

ИНТЕРЕС Книгата побуди голем интерес кај јавноста

Покрај проф. д-р Катарина Ставриќ, за пораките на ова дело говореа и академик Нада Поп Јорданова и д-р Бисерка Јовковска. Интересот за книгата уште во старт е голем. На промоцијата се бараше книга повеќе што говори за актуелноста и важноста на делото кај стручната, но и кај обичната јавност. Издавањето на стручни четива од овој тип е за поздравување и секако посакуваме да ги има во што поголем број. Честитки за авторките проф. д-р Татјана Јаќовска и асс. д-р и Весна Мицевска!    (К.Ш.Д.)