Д-р Олгица Николовска: ТРЕТМАН НА РЕФЛУКС И РЕГУРГИТАЦИЈА КАЈ НОВОРОДЕНО И ДОЕНЧЕ

Како третман на рефлуксот и регургитацијата треба да се наведат сите постапки кои ќе овозможат квалитетна исхрана, раст и развој на бебето. Така никако не треба да го прејадувате бебето (оброците треба да бидат почести и во помала количина), бебето често да се става да подждригне, да не се остава да прегладни бидејќи ќе јаде набрзина и лакомо па пребрзото полнење на желудникот може да доведе до рефлукс

Кај повеќето од бебињата со поблаг рефлукс спојот меѓу желудник и езофагус се тонизира (зајакнува) и до крај на првата година бебето се опоравува без компликации: Д-р Олгица Николовска, специјалист педијатар - неонатолог
ПИШУВА:
Д-р Олгица Николовска,
специјалист педијатар – неонатолог
ONE Hospital –
Тетово

♦♦♦♦♦♦♦

Г

астроезофагеален рефлукс или состојба дефинирана како пасажа на желудочна киселина и храна во езофагусот претставува честа појава кај новородените и доенчињата. ГЕР е нормална состојба кај оваа популација чии симптоми исчезнуваат со текот на растењето. Најчесто не е потребен фармаколошки третман, односно употребата на фармаколошки агенси треба да биде сведена на минимум. ГЕР во најголем број случаи е безопасен. Кај повеќето од бебињата со поблаг рефлукс спојот меѓу желудник и езофагус се тонизира (зајакнува) и до крај на првата година бебето се опоравува без компликации. Доколку тегобите продолжуваат покрај техниката на хранење и избор на храна, да се применат лекови, а во потешки случаи и оперативно решавање на состојбата на бебето.

ГЕР поретко се јавува кај доените бебиња, а за оние бебиња чии мајки немаат доволно млеко постојат специјални таканаречени АР (антирегургитациони) адаптирани млечни формули кои успешно го ублажуваат рефлуксот. Тоа се енергетски и нутритивно избалансирани да ги задоволат сите потреби на бебето
После хранењето бебето треба да се одмори, да не го играте и ставате да лежи на стомаче. Да не го облекувате во тесна облека посебно во предел на стомачето. Ако се храни со шише – цуцлата да нема голем отвор и пребрзо да го испразни шишето. Држете го бебето полуисправено во тек на хранење

Како третман на рефлуксот и регургитацијата треба да се наведат сите постапки кои ќе овозможат квалитетна исхрана, раст и развој на бебето. Така никако не треба да го прејадувате бебето (оброците треба да бидат почести и во помала количина), бебето често да се става да подждригне, да не се остава да прегладни бидејќи ќе јаде набрзина и лакомо па пребрзото полнење на желудникот може да доведе до рефлукс. После хранењето бебето треба да се одмори, да не го играте и ставате да лежи на стомаче. Да не го облекувате во тесна облека посебно во предел на стомачето. Ако се храни со шише – цуцлата да нема голем отвор и пребрзо да го испразни шишето. Држете го бебето полуисправено во тек на хранење. Ставете го бебето во креветче под агол од 60 степени на лева страна со подигната перница со цел под дејство на Земјината тежа да остане храната во желудникот наместо да се врати во устата на бебето. Исто така држете го бебето исправено секој момент кога е будно.

Кај повеќето од бебињата со поблаг рефлукс спојот меѓу желудник и езофагус се тонизира (зајакнува) и до крај на првата година бебето се опоравува без компликации

Доењето е најдобро за бебето, посебно за оние кои имаат рефлукс. Доењето ги ублажува симптомите, мајчиното млеко е лесно сварлива храна што придонесува за побрзо празнење на желудникот со што се олеснува рефлуксот. Исто така доењето по барање на бебето значи дека тоа може да јаде често и помали оброци, а кај некои бебиња мајката може да го контролира тоа. Ако бебето се храни со шише тогаш обавезно мајката да го држи во раце и да го храни, а не да го остава само со потпрено шише па бебето да се задави или да аспирира млеко или храна.

Гастроезофагеален рефлукс или состојба дефинирана како пасажа на желудочна киселина и храна во езофагусот претставува честа појава кај новородените и доенчињата

Почестите оброци го потикнуваат лачењето на плунка која ја неутрализира желудочната киселина и ја подмачкува слузницата на езофагусот. Од ова може да се резимира дека основа за лечење на ГЕР е адекватна храна и техниката на хранење. ГЕР поретко се јавува кај доените бебиња, а за оние бебиња чии мајки немаат доволно млеко постојат специјални таканаречени АР (антирегургитациони) адаптирани млечни формули кои успешно го ублажуваат рефлуксот. Тоа се енергетски и нутритивно избалансирани да ги задоволат сите потреби на бебето. Бебето се храни со почести, помали и погусти оброци. Се претпочита овие формули да имаат згуснувач од природна гума од рогач, со што се намалува честотата и тежината на регургитацијата. Новина во овој вид формули се оние со мешавина на пребиотици, постбиотици и олигосахариди на мајчино млеко. Со ова се добиваат карактеристики на столицата поблиски до доените бебиња. Доколку бебето е алергично на протеини на кравјо млеко (еден од симптомите е и рефлуксот) тогаш се воведува формула на адаптирано млеко со потполно (екстензивно) хидролизирани протеини.