ДЕНЕСКА Е МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО – 1 ЈУНИ: Децата се семето за нашата иднина – колку е подобра храната, толку е поздраво растението!

Овој ден се слави како дел од поголемата кауза која се однесува на ставање крај на злоупотребата на децата, ставање крај на лишувањето на децата од нивните права и вложување напори за подобрување на животот на децата ширум светот

Правата на децата во Македонија се остваруваат согласно Конвенцијата за правата на детето на Обединетите Нации и законска регулатива во Република Македонија

Меѓународниот ден на детето се одбележува секоја година на 1 јуни во различни делови на светот како иницијатива за детската благосостојба и права. Овој ден се слави како дел од поголемата кауза која се однесува на ставање крај на злоупотребата на децата, ставање крај на лишувањето на децата од нивните права и вложување напори за подобрување на животот на децата ширум светот. Понекогаш се меша со Универзалниот ден на детето, кој се слави на 20 ноември, но Меѓународниот ден на детето е речиси идентичен со неговиот пандан, единствената разлика е што се слави во јуни.

ДЕЦАТА СЕ НАШАТА ИДНИНА
Децата се семето за нашата иднина. Колку е подобра храната, толку е поздраво растението. Колку повеќе вложуваме во нив, толку поголема ќе биде нашата иднина

ИСТОРИЈА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ДЕЦАТА

Денот на детето или Меѓународниот ден на детето е комеморативен ден во чест на децата ширум светот. Прославен како дел од прогласот од 1925 година во Женева на Светската конференција за благосостојба на децата, денот се одбележува на различни датуми во различни делови на светот. Некои земји го слават во јуни, некои во ноември, но целта на денот отсекогаш е иста.

Од Индустриската револуција и од Светските војни кои следеа, беше забележано дека децата биле сериозно малтретирани, угнетувани и лишени од основните човекови права. Бидејќи се слаби и плашливи, лесно може да бидат принудени на угнетување и неправди, неетички и неморални активности. Биле експлоатирани и манипулирани. Милиони од нив биле неухранети. Сите овие откритија беа истакнати за време на Женевската конференција и затоа светските лидери одлучија да ги заштитат децата ширум светот.

Во тогашните развиени земји веднаш беа преземени активности за подобрување на условите за децата, додека во земјите во развој беа направени фондови и донации од донаторски агенции за социјален развој на луѓето и децата во овие места. Беа организирани различни кампањи и беа упатени социјални повици за волонтери кои ќе помогнат во развојот.

Меѓу овие активности, главните области на кои им беше дадено најголемо значење беа образованието на децата, исхраната, активностите против трговијата со луѓе, како и запирање на детскиот труд.

Прва детска амбасада во светот „Меѓаши“: Дури 70 % од децата во нашата земја не знаат ниту едно свое право

Правата на децата во Македонија се остваруваат согласно Конвенцијата за правата на детето на Обединетите Нации и законска регулатива во Република Македонија.

Најновите истражувања на Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ од Македонија, покажуваат дека дури 70 % од децата во нашата земја не знаат ниту едно свое право. Значително мал број на деца бараат помош од училишните психолози и педагози, а за своите права најчесто дознаваат во училиште.

Непријавена и неказнета најчесто останува злоупотребата на детскиот труд, кога родителите ги тераат децата да работат. Правобранителството бара децата од улица да влезат во посебна категорија на заштита, како и да се отворат посебни центри во кои би се третирале децата зависници од дроги, но и трговија со деца.

Секоја година повеќе од 1 000 деца во Македонија се жртви на полови напади, најчесто од своите родители, пријатели или соседи. Статистиките покажуваат дека 18 000 деца до 18 години не одат на училиште. Околу 2 000 деца се на улица и тие најчесто се жртви на злоупотреба. Исклучени од воспитно-образовниот процес, тие најчесто се жртви на сексуална злоупотреба, на педофилија, трговија со деца и слично, се вели на веб-страницата на „Меѓаши“.

5 ФАКТИ ЗА ДЕТСКАТА ПОПУЛАЦИЈА

  1. Годишно се раѓаат 140 милиони деца

Проценките ни кажуваат дека годишно се раѓаат околу 140 милиони деца.

  1. Секој ден умираат пет деца

Алармантно, пет деца умираат секој ден поради злоупотреба на деца.

  1. Едно на секои десет деца

Едно од десет деца е вклучено во детски труд поради лошите економски услови.

  1. Забавен раст

155 милиони деца ширум светот се жртви на застој во растот поради неухранетост.

  1. Африка е најранлива од сите

Меѓу индексите на сите континенти, Африка има најлош индекс во однос на развојот и ранливоста на децата.                                                                         (К.Ш.Д.)