Доц. д-р Весна Петреска-Дуковска: Ако детето го пушта телевизорот погласно, препрашува и не се врти од прв пат кога го викате – треба да го однесете на преглед кај оториноларинголог

Врз основа на досегашните сознанија најчест модел за настанување на отис медиа сероса или секреторија, состојба на присуство на секрет во средното уво, интактна мембрана, без симптоми и знаци за болка и акутна инфламација (воспаление), претставуваат бактериите присутни во аденоидните вегетации

Осумдесет проценти од децата имаат барем една епизода на оваа состојба: Доц. д-р Весна Петреска-Дуковска, оториноларинголог-хирург
ПИШУВА:
Доц. д-р Весна Петреска-Дуковска,
оториноларинголог-хирург

♦♦♦♦♦♦♦

Серозен отитис кај деца

Отис медиа сероса (Otitis media serosa) или секреторија (secretoria) претставува состојба на присуство на секрет во средното уво, интактна мембрана, без симптоми и знаци за болка и акутна инфламација (воспаление).

Најчест модел за настанување на оваа состојба врз основа на досегашните сознанија претставуваат бактериите присутни во аденоидните вегетации. Тие стимулираат имун одговор и отпуштање на цитокини кои преку генот муцин стимулираат секреција на флуид богат со муцин во средното уво. Неговата вискозност доведува до намалување на мукоцилијарната дренажа, додека, пак, присуството на субклинички бактерии доведува до стимулација на инфламацијата.

Штом детето пушта погласно телевизор, препрашува, кога го викате не се врти од прв пат, му пречи гласно викање, значи дека треба да се однесе на преглед кај оториноларинголог и да се направи тимпанометрија

КОЛКУ ЧЕСТО СЕ ЈАВУВА

 • 80 проценти од децата имаат барем една епизода на оваа состојба
 • Кај 30 проценти спонтано поминува за 3 месеци
 • 30-40 проценти имаат повторувачка инфламација
 • Кај 10-15 проценти епизодите траат повеќе од една година со присуство на консеквенции

Oтис медиа сероса (Otitis media serosa) или секреторија (secretoria) претставува состојба на присуство на секрет во средното уво, интактна мембрана, без симптоми и знаци за болка и акутна инфламација (воспаление)

ФАКТОРИ ШТО ВЛИЈААТ ЗА ПОЈАВА НА ВОСПАЛЕНИЕТО

 • Аденоидни вегетации;
 • Алергиски ринитис;
 • Дисфункции на евстахиева туба;
 • Инфекции и нерационална употреба на антибиотици;
 • Краниофацијална морфологија.
Кај 30 проценти од децата оваа состојба спонтано поминува за 3 месеци

Невромускулни нарушувања

Иницијален стадиум на состојбата: Трансформација на слузницата на средното уво во секреторна како резултат на хиперплазија и трансформација на базалните клетки во секреторни пехарести клетки чија густина се зголемува, а епителот станува псевдостратифициран цилијарен.

Меѓу факторите што влијаат врз појава на воспалението се аденоидни вегетации, алергиски ринитис, дисфункции на евстахиевата туба, инфекции и нерационална употреба на антибиотици, краниофацијална морфологија

Секреторен стадиум: Се карактеризира со зголемување на бројот на мукозните жлезди и на пехарестите клетки со продукција на обилно количество мукус.

Дегенаративен стадиум: Доаѓа до дегенеративни процеси на мукозните жлезди и пехарести клетки со намалување и постепено исчезнување на секрецијата.


ДИЈАГНОЗА

 • Клинички орл преглед – отоскопија;
 • Отомикроскопија;
 • Тимпанометрија;
 • Аудиометрија;
 • Тимпанометријата заедно со отомикроскопија е најсоодветна метода за дијагностика.
Кај 10-15 проценти епизодите траат повеќе од една година со присуство на консеквенции

ВО ШТО СЕ СОСТОИ ТРЕТМАНОТ:

 • Конзервативна терапија (антибиотици, антихистаминици, деконгестиви, назални кортикостероиди, муколитици);
 • Хируршка терапија;
 • Апликација на вентилациони цевчиња со или без аденоидектомија;
 • Миринготомија со ласер со аденоидектомија. Овој третман значи отстранување на трет крајник и миринготомија (перфорација на тапанчето со ласер и аспирација на секретот од средното уво).