ХРВАТСКИ ОНКОЛОГ ЗА ЛЕКОТ КОЈ ГО ПОБЕДИ РАКОТ НА ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО: Пред пошироката рутинска употреба на лекот, резултатите треба да се испитаат во фаза III од студијата, односно на поголем број на испитаници

Достарлимаб ги открива клетките на ракот овозможувајќи му на имунолошкиот систем да ги идентификува и уништи, објаснува д-р сци. Давор Куст, онколог, за „24 Sata“

Причините за оваа злоќудна болест не се потполно јасни

Американските научници објавија дека прелиминарните резултати од студијата на 12 лица со ректален карцином покажуваат дека тие биле излекувани благодарение на лекот достарлимаб.

„Станува збор за имунотерапевтски третман, а еден од параметрите важни за употребата на лекот кај ректален карцином е откривањето на микросателитска нестабилност (MSI) во туморското ткиво, односно нарушување на гените одговорни за поправка на погрешно споените ДНК сегменти. Наодот за позитивен MSI се добива со патолошко тестирање и се врши рутински во Хрватска за одредени видови малигни заболувања. Општо земено, може да се каже дека пациентите со позитивен MSI кај ова, но и други малигни заболувања се добри кандидати за лекување со имунотерапија воопшто, па така и со достарлимаб“, објаснува хрватскиот онколог д-р сци. Давор Куст за „24 Sata“.

СИМПТОМИ Симптомите е тешко да се откријат во раните фази на болеста, бидејќи тие често се отсутни, а најчестите причини зошто луѓето одат на лекар во подоцнежните фази на болеста се промени во динамиката на празнење на дебелото црево, ректално крвавење или траги од крв во столицата, промени во дебелината на столицата, како и чувство на надуеност, пропратено со болки во стомакот со општо чувство на малаксаност и пад во телесната тежина
Кај сите 12 пациенти туморот целосно се повлекол, што е одличен резултат, но треба да се нагласи дека се работи за фаза II од истражувањето, и дека пред пошироката рутинска употреба на лекот, овие резултати треба да се испитаат во фаза III од студијата, значи на поголем број на испитаници (по правило неколку стотици) за да се потврдат или побијат овие резултати

Тој истакнува дека бројот на болни со наод на MSI кај популацијата на заболени од колоректален карцином е релативно низок, односно присутен е во 10 до 15 проценти од случаите, но со оглед на фактот дека овој тип на рак е меѓу најчестите, тогаш бројот на оние на кои може да помогне лекот сепак е релативно голем.

Во американската студија учествувале 12 испитаници со локално напреднат ректален карцином (стадиум II и III) и со позитивен наод на MSI. Резултатите од студијата на фаза II научниците неодамна ги објавија во „The New England Journal of Medicine“. Лекот достарлимаб, кој спаѓа на т.н. инхибитори на контролните точки, на пациентите им бил даван на секои три недели во текот на шест месеци. Достарлимаб ги открива клетките на ракот овозможувајќи му на имунолошкиот систем да ги идентификува и уништи.

Го развила американската компанија „Tesaro“, која во 2019 година ја купи фармацевтскиот гигант „Glaxo Smith Kline“, а само една доза од него чини 11.000 долари.

Лекот достарлимаб, кој го користеле испитаниците, од претходно е регистриран во Европската унија, а е наменет за лекување на мала група пациенти со рак на ендометриумот

„Можеме да кажеме дека ракот на дебелото црево е најчеста малигна болест во Хрватска, гледајќи ги двата пола заедно. Кај нас најголем дел од пациентите со локално напредната болест се третираат со истиот пристап како и во странство, со комбинација на хемотерапија и зрачење, односно радиотерапија, по што следи операција кај повеќето пациенти. Значи, смислата на онколошкиот третман е да се намали обемот на болеста, со што подоцнежната операција би била помала, односно со помалку долгорочни последици за пациентот. И во оваа американска студија од прва планот бил на испитаниците да им се даде имунотерапија (достарлимаб), а потоа да се започне со стандарден третман, но бидејќи кај сите 12 пациенти дошло до целосно повлекување на болеста, истражувачите се откажале од истото“, објаснува д-р Куст, додавајќи дека толку добрите резултати веројатно биле изненадувачки и за водачите на студијата.

СЛЕДЕЊЕ Важно е и следењето на испитаниците по студијата, кое засега е релативно кратко. Имено, средното следење на пациентите е само 12 месеци, па затоа треба да се види каква ќе биде контролата на болеста по подолго време
Колоректалниот карцином е сериозно заболување, но може навреме да се открие со што се постигнува можност за негово целосно излекување. Почетокот на болеста е поврзан со развој на бенигни полипи, кои можат да се забележат и да се следат на редовните колоноскопии. Причините за оваа злоќудна болест не се потполно јасни, но познати се ризик факторите како исхрана богата со црвено месо и масти, намален внес на влакна и зеленчук, намалена физичка активност и дебелина, пушење и генетски влијанија

„Кај сите 12 пациенти туморот целосно се повлекол, што е одличен резултат, но треба да се нагласи дека се работи за фаза II од истражувањето, и дека пред пошироката рутинска употреба на лекот, овие резултати треба да се испитаат во фаза III од студијата, значи на поголем број на испитаници (по правило неколку стотици) за да се потврдат или побијат овие резултати. Кај мал број на пациенти секогаш постои можност да е случајност, но мислам дека тоа е многу тешко со оглед на тоа што сите пациенти одлично реагирале. Треба да се нагласи и дека поднесувањето на на терапијата било одлично“, истакна д-р Куст.

„Важно е и следењето на испитаниците по студијата, кое засега е релативно кратко. Имено, средното следење на пациентите е само 12 месеци, па затоа треба да се види каква ќе биде контролата на болеста по подолго време“, додава д-р Куст.

Колоректалниот карцином е сериозно заболување, но може навреме да се открие со што се постигнува можност за негово целосно излекување. Почетокот на болеста е поврзан со развој на бенигни полипи, кои можат да се забележат и да се следат на редовните колоноскопии. Причините за оваа злоќудна болест не се потполно јасни, но познати се ризик факторите како исхрана богата со црвено месо и масти, намален внес на влакна и зеленчук, намалена физичка активност и дебелина, пушење и генетски влијанија.

ПОЛИПИ Почетокот на болеста е поврзан со развој на бенигни полипи, кои можат да се забележат и да се следат на редовните колоноскопии

Симптомите е тешко да се откријат во раните фази на болеста, бидејќи тие често се отсутни, а најчестите причини зошто луѓето одат на лекар во подоцнежните фази на болеста се промени во динамиката на празнење на дебелото црево, ректално крвавење или траги од крв во столицата, промени во дебелината на столицата, како и чувство на надуеност, пропратено со болки во стомакот со општо чувство на малаксаност и пад во телесната тежина. (24 Sata)