М-р Марина Крстиќ: КРЕАТИВНО НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА ЖИВЕАТ ВО СВЕТ НА БЕСКРАЈНИ МОЖНОСТИ

Онаму каде што интелектуално надарено дете ќе дебатира за точниот одговор, креативно надареното дете ќе размислува за повеќе потенцијални одговори или хипотетички сценарија. Тие уживаат да експериментираат со мислата и да најдат исклучоци од правилата

Креативно надарените деца во голема мера се потпираат на нивната интуиција. Тие често се чувствуваат како да „само го знаат“ правилниот начин за да го решат проблемот, без да бидат сигурни како дошле до своите заклучоци: М-р Марина Крстиќ, специјален едукатор/рехабилитатор, магистер по образование на надарени и талентирани
ПИШУВА:
М-р Марина Крстиќ,
специјален едукатор – рехабилитатор
магистер по образование на надарени и талентирани

 ♦♦♦♦♦♦♦

Сите надарени деца имаат тенденција да бидат имагинативни и покажуваат зголемен капацитет за апстрактно мислење. Сепак, не сите интелектуално надарени деца им даваат приоритет на академските достигнувања. Ова е показател, предизвик во разграничувањето на интелектуално надарените деца од креативно надарените деца.

За да се идентификува креативната надареност, родителите и воспитувачите треба да ги испитаат основните особини на детето. Мора да гледаат на начинот на кој тоа размислува, а не само каде претпочита да ја насочува својата енергија

Родителите и воспитувачите не можат едноставно да ги гледаат само оценките на детето или да испитаат по кои предмети тие се одлични и да утврдат дали детето е интелектуално или креативно надарено. Дополнително комплицирајќи ги работите, не сите креативни поединци покажуваат извонредна вештина во визуелните или изведувачките уметности.

Некои креативно надарени деца покажуваат филозофски способности, наместо да имаат очигледен интерес за цртање, креативно пишување или глума. Наместо тоа, за да се идентификува креативната надареност, родителите и воспитувачите треба да ги испитаат основните особини на детето. Мора да гледаат на начинот на кој тоа размислува, а не само каде претпочита да ја насочува својата енергија.

Креативно надарените деца се преокупирани со имагинативна фантазија, наместо со интернализирање на информациите. Како такви, тие имаат тенденција да сонуваат многу

Некои од основните белези на креативната надареност се:

⇒ Отвореност: Креативно надарените деца живеат во свет на бескрајни можности. Онаму каде што интелектуално надарено дете ќе дебатира за точниот одговор, креативно надареното дете ќе размислува за повеќе потенцијални одговори или хипотетички сценарија. Тие уживаат да експериментираат со мислата и да најдат исклучоци од правилата.

Креативно надарените деца е особено тешко да се идентификуваат и да се дијагностицираат. Ако се сомневате дека вашето дете е креативно надарено, од суштинско значење е вашето дете да го оцени образовен психолог кој е запознаен со овој карактеристичен сет на когнитивни способности и има големи познавања за надареноста

⇒ Инвентивност: Креативно надарените деца се одлични во поврзувањето на навидум различни концепти со цел да генерираат свежи идеи. Тие ги гледаат проблемите и ситуациите од впечатливо неочекувани агли. Понекогаш, нивните мислења може да изгледаат бизарни или контрадикторни за надворешните набљудувачи.

⇒ Расеаност: Бидејќи креативно надарените деца постојано се преполни со идеи, тие имаат проблем да останат на задачата – дури и кога се вклучени во доброволни активности. Овие деца имаат тенденција да започнат многу проекти, но се борат да ги завршат огромното мнозинство од нив. Тие се исто така преокупирани со имагинативна фантазија, наместо со интернализирање на информациите. Како такви, тие имаат тенденција да сонуваат многу.

⇒ Интуиција: Интелектуално надарените деца имаат тенденција да користат мешавина од апстрактно и логично размислување за да ги решат проблемите. Спротивно на тоа, креативно надарените деца во голема мера се потпираат на нивната интуиција. Тие често се чувствуваат како да „само го знаат“ правилниот начин за да го решат проблемот, без да бидат сигурни како дошле до своите заклучоци.

⇒ Индивидуализам: Иако сите надарени деца имаат тенденција да се ексцентрични, креативно надарените деца често се радикално различни. Тие обично покажуваат изразен недостаток на интерес за „вклопување“, претпочитајќи да го следат својот уникатен стил на изразување. Ова може да им го отежне учеството во групното учење. Како адолесценти, овие деца често ги привлекуваат неконвенционалните начини на живеење.

Креативно надарените деца се одлични во поврзувањето на навидум различни концепти со цел да генерираат свежи идеи. Тие ги гледаат проблемите и ситуациите од впечатливо неочекувани агли

Креативно надарените деца е особено тешко да се идентификуваат и да се дијагностицираат. Ако се сомневате дека вашето дете е креативно надарено, од суштинско значење е вашето дете да го оцени образовен психолог кој е запознаен со овој карактеристичен сет на когнитивни способности и има големи познавања за надареноста.