НАУЧНИЦИТЕ АЛАРМИРААТ: Широко распространета „супербактерија“ кај свињите отпорна на антибиотици може да скокне и кај луѓето

Случаите на MRSA (метицилин резистентен Staphylococcus aureus) поврзани со добитокот кај луѓето сè уште се само мал дел од сите случаи на MRSA кај човечката популација, но фактот дека тие се зголемуваат е загрижувачки знак, вели Луси Вајнерт од Универзитетот во Кембриџ

Кај свињите се појави сој на супербактеријата MRSA која е многу отпорна на антибиотици и е се поголем предизвикувач на инфекции кај луѓето.

Истражувачите од Универзитетот во Кембриџ рекоа дека овој посебен сој на MRSA (метицилин резистентен Staphylococcus aureus), се појавил кај добитокот во последните 50 години, веројатно поради широката употреба на антибиотици во земјоделството. Тие рекоа дека тоа е потенцијална закана за јавното здравје.

Светската здравствена организација смета дека MRSA е една од најголемите закани за здравјето на луѓето

„Историски високите нивоа на употреба на антибиотици можеби доведоа до еволуција на овој сој на MRSA високо отпорен на антибиотици на фармите за свињи“, рече д-р Гема Мурејн од Институтот Велком Сангер во Кембриџшир, Велика Британија.

„Откривме дека отпорноста на антибиотици кај оваа MRSA поврзана со добитокот е исклучително стабилна – таа опстојува во текот на неколку децении, исто така и бидејќи бактеријата се шири низ различни видови добиток“, рече таа во соопштението на универзитетот.

Сојот наречен CC398 – е доминантен тип на MRSA кај свињите и друг европски добиток и причина за се повеќе човечки инфекции со MRSA. Тоа е поврзано со инфекции кај луѓе кои имаат и немале директен контакт со добиток.

Три мобилни генетски елементи во MRSA геномот се одговорни за неговата способност да инфицира луѓе.

За да го проучат ова прашање, истражувачите ја реконструирале еволутивната историја на два генетски елементи наречени Tn916 и SCCmec. Тие даваат отпорност на антибиотици кај MRSA. Останале стабилни кај свињите со децении и опстојуваат кога скокаат до луѓето.

Историски високите нивоа на употреба на антибиотици доведоа до еволуција на нов сој на MRSA, високо отпорен на антибиотици на фармите за свињи, кој е причина за се повеќе човечки инфекции со MRSA 

Третиот мобилен генетски елемент наречен φSa3, кој му овозможува на видот CC398 на MRSA да го избегне човечкиот имунолошки систем, беше откриено дека често исчезнувал и повторно се појавувал со текот на времето, и кај луѓето и кај добитокот. Ова сугерира дека CC398 може брзо да се прилагоди на човечките домаќини.

„Случаите на MRSA поврзани со добитокот кај луѓето сè уште се само мал дел од сите случаи на MRSA кај човечката популација, но фактот дека тие се зголемуваат е загрижувачки знак“, рече Луси Вајнерт од Универзитетот во Кембриџ.

Светската здравствена организација смета дека MRSA е една од најголемите закани за здравјето на луѓето.

Наодите беа објавени на 28 јуни во журналот „eLife“. (Health Day)