Родители и телесен инвалидитет кај дете

Телесниот инвалидитет често може да се открие во најраната возраст на детето, па дури понекогаш и во пренеталниот период (во фаза на фетус). Без оглед кога тоа родителите го дознаваат, се будат многу силни чувства.

Да се има дете со инвалидитет речиси секогаш значи поставување на големи барања за родителите. Како да не им е доволно сознанието дека за своето дете ќе се грижат целиот живот, родителите мора често да се соочуваат со предрасудите од околината и да се борат за правата на своето дете. Инвалидитетот може да биде физички и психички. Разликата е во тоа што телесниот инвалидитет е видлив, додека психичкиот е скриен.

Чувства

Телесниот инвалидитет често може да се открие во раната возраст на детето, па дури и понекогаш во фаза на фетус. Без оглед кога тоа родителите ќе го дознаат, се будат силни чувства. Најчесто тоа е тага. Тагата, во овој случај се манифестира главно како родителите да загубиле нешто, на пример плановите и соништата кои ги имале за детето. Факт е дека овие чувства може да бидат силни, па во почетокот водат до отпор на родителите, па и не прифаќањето на проблемот.

Присутни се и други чувства. Колку и да е тешко да се живее во свет во кој нема ни трошка разбирање, повеќето родители чувствуваат олеснување кога ќе им се каже дека тие, како родители , не направиле ништо погрешно. Не е чудо родителите да чувствуваат одредена горчина, заради неправдата и недостаток на поддршка и за нив и за детето. Родителите треба да имаат самодоверба, за да се изборат со овие проблеми.