Асс. д-р Јорданчо Иванов: Забременувањето над 45 години е скоро невозможно

Забременувањето во поодминати години посебно после 40-та година, е возможно исклучиво со потпомогнато оплодување или ИВФ. Меѓутоа и со потпомогнато забременување шансите за бременост се намалуваат со годините. Така успехот на забременување со ИВФ се намалува, исто така, со годините, и кај жените под 35 години изнесува 25-30 отсто, додека кај жените над 40 години се движи од 6-7 отсто. Над 45 години шансите за забременување и раѓање на дете се помали од 1 отсто

Бременоста над 50 години е скоро невозможна и исклучиво во светот е успешна со донација на јајна клетка

ПИШУВА: Асс. д-р Јорданчо Иванов
специјалист гинеколог-акушер

Бременост во поодминати години

Како што со стареење се намалуваат и успоруваат сите животни функции, така и фертилноста со годините се намалува кај жените. Најдобар период за забременување кај жените е периодот од 20-30 години, веќе над 35 години забременувањето е најчесто можно со потпомогнато оплодување, а над 45 години забременувањето е скоро невозможно. Со стареење на жената, всушност, настанува и стареење на јајните клетки и доаѓа до пореметувања во процесот на мејозата на ооцитите. Забременувањето во постара возраст е можно исклучиво со донација на јајна клетка.

Со годините се намалува фертилноста кај жените: Асс. д-р Јорданчо Иванов

Ендометриумот станува потенок и со тоа можноста за прифаќање на концептот, исто така, се намалува. Прокрвеноста на матката и на сите органи, исто така, е намалена што придонесува за намалување на шансите за износување на бременоста и зголемување на можноста за спонтани абортуси. 

Зголемени ризици по здравјето на жената

Се зголемуваат и сите ризици по здравјето на жената, како што се зголемен ризик од хипертензија (покачен крвен притисок) во текот на бременоста, проблеми со крвотокот, зголемен ризик од гестациски дијабетес, страдање на бубрезите и тоа за неколку пати повеќе отколку при бременостите во помлади години. Можноста од раѓање дете со аномалии, синдроми и хромозомски аберации, исто така, се зголемува со годините неколкукратно.

Кај повозрасните пациентки е поголем процентот на појава на предлежечка плацента т.н. (Placenta praevia)

Покрај тоа, исходот и завршувањето на раѓањето во одминатите години е во поголем процент со царски рез и поголемо крвавење, поради поголемиот процент на појава на предлежечка плацента т.н. (Placenta praevia) кај повозрасните пациентки. Децата кои се раѓаат од постари мајки по правило се и со помала тежина, отпорност и шанси за преживување.

Во многу земји во светот и во многу центри за асистирана репродукција, забрането е и не се примаат пациентки за ИВФ над 45 години и посебно над 50 години. Со оглед на сите ризици и малата можност за забременување, не е оправдано да се изложува на ризик здравјето на жената во овие години

Со годините се намалува и успехот на забременување со ИВФ

Забременувањето во поодминатите години посебно после 40-та година, е возможно исклучиво со потпомогнато оплодување или ИВФ. Меѓутоа и со потпомогнато забременување шансите за бременост се намалуваат со годините. Така успехот на забременување со ИВФ се намалува, исто така, со годините, и кај жените под 35 години изнесува 25-30 отсто, додека кај жените над 40 години се движи од  6-7 отсто. Над 45 години шансите за забременување и раѓање на дете се помали од 1 отсто. Тоа се претежно жени кои се во одлична здравствена кондиција, без пропратни системски заболувања и без генетска предиспозиција за овие заболувања.

Се зголемуваат и сите ризици по здравјето на жената, како што се зголемен ризик од хипертензија (покачен крвен притисок) во текот на бременоста, проблеми со крвотокот, зголемен ризик од гестациски дијабетес, страдање на бубрезите…

Бременост над 50 години

Бременоста над 50 години е скоро невозможна и исклучиво во светот е успешна со донација на јајна клетка. Многу тешко е истата да се одржи и потребна е хормонска подршка со естрогени и прогестерон посебно во првите месеци од бременоста. Секако е пропратена со сите ризици по здравјето на жената погоре наведени и со сите ризици за плодот: предвремено раѓање, незрелост, мала телесна тежина, аномалии, синдроми. Во многу земји во светот и во многу центри за асистирана репродукција, забрането е и не се примаат пациентки за ИВФ над 45 години и посебно над 50 години. Со оглед на сите ризици и малата можност за забременување, не е оправдано да се изложува на ризик здравјето на жената во овие години.