Чешањето како симптом

Акутното чешање најчесто е предизвикано од алергиски или инфективни акутни состојби. Хроничното чешање може да укажува на различни заболувања како што се болести на црниот дроб, бубрезите, крвта и невролошки болести.

Чешањето (пруритус) е неспецифичен симптом кој се јавува во состав на заболување на кожата или други органски системи. Постојат два вида: акутно – кои трае до 6 недели,и хронично кое трае над 6 недели.

Акутното чешање најчесто е предизвикано од алергиски или инфективни акутни состојби. Хроничното чешање може да укажува на различни заболувања како што се болести на црниот дроб, бубрезите, крвта и невролошки болести.

Дерматолошкото чешање се појавува со надразнување на епидермалните и дермалните рецептори кои се ослободуваат како последица на воспалителни процеси, сувост и други оштетувања на кожата.

Чешањето е вообичаен симптом на многу кожни болести, но кај децата е најчест во состав на атопискиот дерматитис. Чешањето е карактеристично и за алергиските реакции, убоди од инсект, паразитски инфекции на кожата, а изразен е и кај сите деца кои имаат сува кожа.

Чешањето е субјективно чувство, па затоа дијагнозата се заснова на добра анамнеза и опис на симптомите.