Д-р Љубица Миќуновиќ: Кога циркумцизијата (обрежување) е медицински индицирана?

Во детската возраст оваа процедура во болнички услови претежно се изведува во општа анестезија, но во поново време на нашата клиника се практикува употреба на регионална анестезија поточно пенилен блок. Предноста на овој блок во однос на општата анестезија е што децата можат слободно да јадат и да пијат веднаш откога ќе се разбудат, истиот ден се пуштаат од болница доколку нема некои компликации и нормално, намален е ризикот од појава на компликации

Циркумцизија (обрежување) може да се изведе на која било возраст, но најчесто се прави во доенечка возраст
ПИШУВА: Д-р Љубица Миќуновиќ
специјалист анестезиолог

♦♦♦♦♦♦♦

Циркумцизија (обрежување) претставува делумно или целосно отстранување на препуциумот (кожичката) на пенисот. Постојат повеќе индикации за изведување на оваа процедура: религиозни, културолошки, медицински и во поново време за подобро јавно здравје. Може да се изведе на која било возраст, но најчесто се прави во доенечка возраст. 25 – 33% од машката популација во светот е обрежана.

Во светски рамки, 25 – 33% од машката популација е обрежана: Д-р Љубица Миќуновиќ

Најверојатно циркумцизијата е најстарата хирушка техника во историјата. Од религиозни причини се обрежуваат Евреите, а од религиозни и културолошки – Муслиманите, Африканците, Абориџините и други етнички групи.

 

Најчеста медицинска причина за циркумцизија е phimosis. Други медицински причини се paraphimosis, balanitis (воспаление на кожичката), posthitis (воспаление на главата на пенисот), локализиран карцином и локализирани брадавици. 

Во однос на јавното здравје, се смета дека циркумцизијата го намалува ризикот за пренос на HIV инфекција помеѓу хетеросексуалците, но и дека го намалува ризикот од појава на уринарни инфекции и пренос на други полово преносливи болести. Исто така, постои помал ризик за појава на карцином на пенис и намален е ризикот кај женските партнерки за појава на карцином на вратот на матката.

  • Но, како и секоја хируршка процедура, постои ризик од крвавење, појава на хематом, инфекција на местото на циркумцизијата, инфекција на влезот на urethra-та, зголемена осетливост на главата на пенисот и иритација во првите неколку месеци пo обрежувањето.

Постојат повеќе индикации за изведување на оваа процедура: религиозни, културолошки, медицински и во поново време – за подобро јавно здравје

Оваа процедура во болнички услови претежно се изведува во општа анестезија доколку станува збор за детска возраст додека кај возрасната популација се изведува во локална анестезија. Во поново време на нашата клиника се практикува употреба на регионална анестезија поточно пенилен блок и во детската возраст. Децата пред изведување на блокот се седирани, обезболени, и спонтано си дишат. Се боцка над коренот на пенисот, под срамната коска (symphysis pubica). (Слика 1 и 2). Со пенилниот блок децата се обезболени не само интраоперативно, туку и постоперативно од 6 до 12 часа и потребата за постоперативни аналгетици е помала.

При пенилен блок се боцка над коренот на пенисот, под срамната коска (symphysis pubica)

Предноста на овој блок во однос на општата анестезија е што децата можат слободно да јадат и да пијат веднаш откога ќе се разбудат, истиот ден се пуштаат од болница доколку нема некои компликации и нормално, намален е ризикот од појава на компликации (ларингоспазам, бронхоспазам, болки во грлото, гадење, повраќање), кои се случуваат при општа анестезија.