Дали интелигенцијата е наследна и од кого? Еве што вели науката

Гените кои се одговорни за развој на интелигенцијата се со поголема веројатност да бидат наследени од мајката отколку од таткото. Многу гени кои содржат детерминанти на интелигенцијата се носат на Х-хромозомот. Бидејќи жените поседуваат две копии на Х-хромозомот, а мажите само една, поверојатно е дека гените на мајката ќе бидат пренесени на децата

Не постои единствен ген што ја одредува целокупната когнитивна функција ФОТО: Unsplash

Експертите за генетика истражувале дали интелигенцијата е резултат на генетско влијание или се развива и создава од надворешни фактори, и заклучиле дека е комбинација на генетика и влијанија на околината.

Иако генетиката игра голема улога во коефициентот на интелигенција на една личност, студиите покажуваат дека на општата когнитивна способност влијание и социоекономскиот статус, како и тоа дали на некое лице му е дадена можност да го достигне својот целосен потенцијал

Што е интелигенција?

Интелигенцијата е ментална карактеристика која се однесува на способноста да се учи од искуствата и прилагодување на променливата околина, а вклучува вештини за расудување, планирање и решавање на проблеми, како и способност за апстрактно размислување и разбирање на сложени идеи.

Дали постои ген за интелигенција?

Не, не постои единствен ген што ја одредува целокупната когнитивна функција. Интелигенцијата е комплексна особина, што значи дека постојат повеќе гени кои се здружуваат за да го одредат IQ на една личност.

Иако генетиката игра голема улога во коефициентот на интелигенција на една личност, студиите покажуваат дека на општата когнитивна способност влијание и социоекономскиот статус, како и тоа дали на некое лице му е дадена можност да го достигне својот целосен потенцијал.

Интелигенцијата веројатно се наследува од мајката

Според студиите за геномика, гените кои се одговорни за развој на интелигенцијата се со поголема веројатност да бидат наследени од мајката отколку од таткото. Многу гени кои содржат детерминанти на интелигенцијата се носат на Х-хромозомот. Бидејќи жените поседуваат две копии на Х-хромозомот, а мажите само една, поверојатно е дека гените на мајката ќе бидат пренесени на децата.

Поврзаност помеѓу расата и интелигенцијата

Генетските истражувања тврдат дека не постои поврзаност помеѓу расата и општите когнитивни способности, а генетичарите истакнуваат дека минатите истражувања кое го тврделе спротивното било со недостатоци и не ги земале предвид социоекономскиот статус, нееднаквоста во образованието и другите влијанија од околината.