Дали перењето алишта во машина го убива COVID-19?

Досега нема документирано случаи некој да го „собере“ коронавирусот од облека, па затоа вашата цел не треба да биде дезинфекција на алиштата, туку само нивно перење

Се препорачува перењето на облека, маски за лице, постелнина, пешкири и други ткаенини во машината да биде на највисоко прифатлива температура
На сите ни е познато дека треба да ги дезинфицираме површините во домаќинствата со специјални средства за чистење кои помагаат во уништување на вирусот што предизвикува COVID-19. Но, дали перењето алишта во машина го убива коронавирусот?

Краткиот одговор е „технички, не“…, со релативно големо „но“ на крајот од него.

Не, перењето на алишта во машина за перење со детергент не ги убива повеќето микроби директно, но за повеќето од нас тоа не е проблем. Досега нема документирано случаи некој да го „собере“ коронавирусот од облека, па затоа вашата цел не треба да биде дезинфекција на алиштата, туку само нивно перење. Тоа значи дека треба да биде доволно само перењето на облека, маски за лице, постелнина, пешкири и други ткаенини во машината на највисоко прифатлива температура, а потоа нивно сушење во машина за сушење алишта.

Сушењето на алиштата во машина, кога е тоа можно, е важен дел од процесот кога станува збор за COVID-19, бидејќи е познато дека SARS-CoV-2 (вирусот што предизвикува COVID-19) е чувствителен на топлина. За целосна деконтаминација на алиштата, треба да ја сушите облеката на многу висока температура неколку часа, но и регуларните поставки на машината за сушење алишта, сепак, ќе го намалат вкупниот број на бактерии и вируси на ткаенините.

Ако некој од вашето домаќинство е болен од COVID-19, тогаш тоа е друга приказна. Треба да преземете дополнителни мерки на претпазливост. Ракувајте со нeговата облека, постелнина и други предмети само додека носите ракавици. Не тресете ги тие работи надвор,  бидејќи ќе го ширите вирусот во воздухот и на околните површини. Користете средство за белење за алиштата, ако е можно, и исушете ги контаминираните ткаенини на највисока можна температура во машина за сушење. Измијте ги рацете веднаш по ракувањето со какви било контаминирани алишта.

Но, за повеќето луѓе, под повеќето околности, само перењето на работите во машината за перење и нивно сушење во машина за сушење алишта ќе ја задржи вашата облека доволно чиста. (WebMD)