ДЕТСКИ РАЗВОЈ: Броењето е омилена активност на дете со наполнети 33 месеци

Детето веќе може да одговара на прашања и да следи упатства кога ќе го замолите нешто да направи. Се уште може понекогаш да се појави по некој испад на бес и одбивање нешто да направи, но тоа е се поретко.

Забите се многу важни за целокупното здравје, па време од миењето заби да направите игра – мерете го времето и пејте песнички. Пеењето и римувањето се важни за развојот на говорот, па и натаму смислувајте нови песнички!

Што сега прави?

Со полни 33 месеци, детето веќе знае и користи нокшир, и е способно и само да изврши нужда, без вие да го потсетувате.

Броењето му е нова омилена активност, особено ако во него се вклучат разни играчки или пак сите од семејството. Пребројте се, па обидете се со прстите, па наназад.

Како комуницира?

Детето веќе може да одговара на прашања и да следи упатства кога ќе го замолите нешто да направи. Се уште може понекогаш да се појави по некој испад на бес и одбивање нешто да направи, но тоа е се поретко.

Срамежливоста и натаму е присутна и не е невообичаена. Срамот, се јавува особено ако направи нешто погрешно.

Како може да помогнете?

Потсетувајте се да му делите повеќе пофалби, отколку критики и покажете му дека и вие може да погрешите. Никогаш од детето немојте да ги криете своите грешки, туку е време на нив да почне да се учи. Иако, на почетокот ќе има повеќе смеење, отколку поука.