Две од три млади мајки имаат проблеми со менталното здравје

Речиси 40 проценти од младите мајки имаат повеќе од еден проблем со менталното здравје, вклучувајќи депресија, низа анксиозни нарушувања и хиперактивност.

Резултати  од ново истражување покажале дека две од три млади мајки имаат барем еден проблем поврзан со менталното здравје. Подеднакво, се покажало дека мајките тинејџерки имаат значително поголема преваленца на ментални нарушувања во споредба со мајките на возраст од 21 и повеќе години или во споредба со тинејџерите кои не се родители.

Речиси 40 проценти од младите мајки имаат повеќе од еден проблем со менталното здравје, вклучувајќи депресија, низа анксиозни нарушувања и хиперактивност. Ова е и до четири пати повеќе од мајките на возраст од 21 година или постари и тинејџерите без деца.

Се смета дека наодите од оваа студија можат да придонесат за развој на подобри процеси на скрининг, поефикасно откривање на ментални нарушувања кај тинејџерките мајки и директно лекување.

Извор: McMaster University