И на децата им опаѓа косата – алопеција

Некои деца имаат само еден печат, кружно ограничено поле без влакна, а дури имаат посериозни форми на ова заболување, но сите многу тешко ја поднесуваат оваа состојба.

Алопеција areata која ја карактеризира опаѓање на косата во “печати’, спаѓа во автоимуно заболување. Кај 60% од пациентите се јавува до 20. година, е најчеста форма на ќелавост во детска возраст и за жал, се е почеста. Некои деца имаат само еден печат, кружно ограничено поле без влакна, а дури имаат посериозни форми на ова заболување, но сите многу тешко ја поднесуваат оваа состојба. Опаѓањето на влакното не го оштетува самиот фоликул на влакното, така што косата речиси секогаш повторно пораснува како проблем и да немало. Иако до повторно растење на влакната може да дојде и спонатно, во повеќето случаи ова заболување бара лекување со масти, гелови, лосиони и други препарати.

Иако се уште не е утврдено зошто залопеција areata се јавува, се смета дека таа е последица на реакцијата на имуниот систем на едно или повеќе видови ткиво на сопствениот отрганизам. Како можни тригери спаѓаат вируси, бактериски инфекции, ендокринолошки пореметувања, габични заболувња, анемија, некои лекови…

Засиленото опаѓање на косата може да се јави и како последица на голем сгтрес или по лоша исхрана, а важен е и генетскиот фактор кои ги прави некои лица посклони кон автоимуни заболувања. Истражувањата покажуваат дека еден до пет проценти од лицата со алопеција има близок роднина кои страдал од ова заболување.

Лекувањето секогаш зависи од прилината и индивидуалните карактеристики на детето.