ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ: Нема запишување во прво одделение и градинка без примени вакцини

Од Министерството за здравство предупредуваат дека здравствените установи не смеат да издаваат потврди ако детето не ги примило задолжителните вакцини. Истите се издаваат во здравствените домови каде што има вакцинални пунктови и се бесплатни

Родителите при упис на децата во градинка, како и оние кои месецов се запишуваат во прво одделение во основните училишта, за следната учебна година, при запишувањето, се должни да достават потврда за примените задолжителни вакцини за детето, издадена од надлежна здравствена установа.

„Министерството за здравство ја известува јавноста дека во Службен весник бр. 85 од 30 април 2019 година, се објавени измените и дополнувањата донесени од Министерот за труд и социјална политика на Правилникот за водење на педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар за ран детски развој, со кој сега се прецизира дека при упис на дете во градинка, задолжително се приложува потврда за неговиот вакцинален статус, и без оваа потврда детето не може да биде запишано во предучилишна установа“, се вели во соопштението од Министерството за здравство.

ПОТВРДИ Потврдите кои се приложуваат при упис на дете во основно училиште се издаваат во здравствените домови каде што има вакцинални пунктови

Оттаму објаснуваат дека во потврдата треба да стои дека детето ги примило сите вакцини кои се предвидени според вакциналниот календар. Потврда за примените задолжителни вакцини, издадена од надлежна здравствена установа при запишувањето во основно училиште, треба да достават и родителите на идните првооделенчиња.

При упис на дете во градинка, задолжително се приложува потврда за неговиот вакцинален статус, и без оваа потврда детето не може да биде запишано во предучилишна установа. Истото важи и за идните првооделенчиња

„Станува збор за обврска пропишана со член 46 став (2) од Законот за основното образование“, објаснуваат од МЗ, од каде што доаѓа и предупредување дека здравствените установи не смеат да издаваат потврди ако детето не ги примило задолжителните вакцини.

Потврдите кои се приложуваат при упис на дете во основно училиште се издаваат во здравствените домови каде што има вакцинални пунктови и се бесплатни.

Од Министерството за здравство потсетуваат дека во земјава во моментов е прогласена епидемија на морбили, при што е задолжително вакцинирањето со МРП вакцина, како и останатите вакцини предвидени според вакциналниот календар.