Како да препознаете бактериско воспаление на грло

Воспалението на грло обично е проследено и со зголемена телесна температура. Но, треба да знаете дека таа не се јавува само кај бактериското воспаление, туку е честа и при вирусните воспаленија.

Кај повеќето деца воспалението на грло е неизбежен следбеник на растењето, а не се ретки ниту ангините. И бебињата често имаа зацрвенето грло, но тоа не е класично бактериско воспаление, туку најчест предизвикувач е вирус.

Во првата половина на првата година, шансите за бактериско воспаление на грло се помали од 3%.

Воспалението на грло обично е проследено и со зголемена телесна температура. Но, треба да знаете дека таа не се јавува само кај бактериското воспаление, туку е честа и при вирусните воспаленија. Доколку лекарот не е сигурен за каква инфекција станува збор, ќе побара брис. Брисот од грло е едноставна анализа која дава добри информации за причината за црвено грло.

Антибиотикот лекува исклучиво бактериско воспаление на грло. Затоа, задолжително однесете го детето на педијатар кој ќе ја одреди терапијата. Но, никогаш немојте на своја рака да давате антибиотици.

Лекарот може да побара и други испитувања:

  • Крвна слика која ќе покаже колкав замав земала инфекцијата.
  • Преглед на урина – брза анализа која јасно покажува дали бебето има инфекција на уринарните патишта.