Кои работи, ментално силните деца, никогаш не ги прават?

Градењето ментална сила кај децата вклучува обрнување на внимание на тоа што мислат, како се однесуваат и како се чувствуваат.

Како што покажуваат истражувањата, ментално силните деца се подготвени да се соочат со предизвиците, а исто така имаат поголема отпорност што им помага полесно или побрзо да се опорават од неуспехот.

Градењето ментална сила кај децата вклучува обрнување на внимание на тоа што мислат, како се однесуваат и како се чувствуваат. Токму тоа најчесто е задача на родителите, кои преку одредени постапки можат да го поттикнат развојот на менталната сила кај своето дете.

Истовремено, важно е да им се посвети време, но и да се има доволно трпение за да им се помогне полесно да се справат со предизвиците што им ги носи животот.

Дали детето ќе биде ментално силно или не зависи од многу различни фактори, но психолозите нагласуваат дека има одредени работи кои овие деца никогаш не ги прават. Ова го подразбира следново:

  • Тие никогаш не бегаат од предизвиците
  • Никогаш не ги обвинуваат другите за нивните грешки
  • Никогаш не одбиваат да се извинат кога ќе направат грешка
  • Немаат менталитет на жртва.