МНОГУ ПРИДОБИВКИ ОД ОДЕЊЕТО ВО ГРАДИНКА: Колку повеќе искуство и вештини стекнуваат децата во градинка, толку поуспешна академска кариера е пред нив

Една од најважните социјални вештини која ја учат децата во градинка е како да се однесуваат под авторитет во институции наменети за нивно образование и развој, што опфаќа многу повеќе од само учење, седење и одмор

Децата кои одат во градинка уживаат различни придобивки од таквата средина. Ги добиваат основите на она што се очекува од нив на училиште и се запознаваат со основните концепти на тоа што ќе го учат понатаму. Колку повеќе искуство и вештини стекнуваат децата во градинка, толку подобро и полесно ќе им биде во идната академска кариера.

Однесување

Една од најважните социјални вештини која ја учат децата во градинка е како да се однесуваат под авторитет во институции наменети за нивно образование и развој, што опфаќа многу повеќе од само учење, седење и одмор.

Според американски Cadence Education, постојат три главни вештини во оваа категорија што треба да ги разберат децата од градинките за да можат успешно да тргнат во прво одделение:

Самоконтрола: Увид во тоа како нивните постапки влијаат на другите

Решавање на конфликти: Да научат да решаваат проблеми без физичка пресметка или врескање

Трпение: Многу ситуации во градинка бараат од децата да бидат трпеливи и да чекаат на ред

Децата во градинката учат дека иако можеби не се први во сè, важно е да продолжат да се обидуваат

Стекнување добри хигиенски навики

На возраст од градинка, децата сè уште треба да се потсетуваат да ги измијат рацете по играње надвор, пред јадење и по одење во тоалет.

Според Отсим, организација која спроведува едукација за вербална и невербална комуникација и развој на децата, иако работите како миење заби, чистење со конец и туширање не ги прават во занималните, тоа се исто така теми кои се допираат.

Развивање на натпреварувачки дух, но и прифаќање на поразот и согледување на важноста на вложениот труд

Децата во градинката учат дека иако можеби не се први во сè, важно е да продолжат да се обидуваат. И додека за нив е нормално да се чувствуваат фрустрирани кога даваат се од себе, а некој друг е на врвот, постојат правилни начини да го изразат тоа незадоволство.

Визуелно препознавање на зборови

Според Understood, платформа која нуди поддршка за уникатни начини на размислување, кога децата ја градат менталната основа на визуелната перцепција на зборовите, тие побрзо учат да читаат течно. Тоа е затоа што, кога ќе се сетите на изгледот на зборот, мозокот не мора да паузира за да го каже зборот и наместо тоа може да продолжи да чита.

Вештини за читање

Како резултат на работата со визуелната перцепција на зборовите, се подобруваат вештините за читање. Но, има и други концепти што ги користат воспитувачите во градинка за да ги подобрат вештините за читање, вклучително и учење за правилно изговарање зборови, препознавање на термин од контекст и следење на текстот додека го слушаат воспитувачот како чита.