Најчести болести кај децата

Секој период од детскиот живот е посебен и специфичен. Секој период бара мерки за зачувување на здравјето и спречување на појава на болести кај децата.

Детето со самото раѓање доаѓа во целосно поинаков свет. Мајката му пруѓа љубов и целокупна заштита. Со доењето му ги дава сите потребни хранливи состојки за детето да се развива и му помага во создавање на сопствениот имунитет. Имуниот систем на детето се уште е неискусен и прв пат доаѓа во контакт со причинители на болести. Ги детектира и ги складира за да секоја следна средба биде ефикасна и паметна. Со поаѓањето во јасли и во градинка детето се одвојува од мајката и неговата заштита е намалена. Тоа мора да се прилагоди на новата средина, новата грижа и поинаква исхрана. Детето доаѓа во контакт со поголем број лица, па со тоа и поголем број на вируси и бактерии. Сето тоа влијае на појава на се почести болести.

АКУТНИ РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Градбата и положбата на системот за дишење, како  и лесните начини за пренос на инфекции се причина за преполни педијатриски амбуланти, особено во зимскиот период.

Доенчињата и малите деца од инфекции на дишниот систем заболуваат од 4 до 7 пати годишно, додека децата во периодот на градинка и до 10 пати годишно.

Се сметаат за најчести болести кај децата, но и кај возрасните лица. Благите вирусни инфекции на горниот респираторен сиситем може да продолжат со бактериско воспаление на уво и синуси. Обичната настинка е честа, но многу блага вирусна инфекција која не е проследена со зголемена телесна температура. Чести се и воспаленијата на грло кои се манифестираат со малаксалост, зголемена телесна температура, црвенило на грлото и создавање на гној. Доенчињата и малите деца често заболуваат од бронхитис и бронхиолитис, додека пневмонијата како бактериска инфекција е многу поретка. Најтешка инфекција на респираторниот систем е грипот, која секоја година се појавува епидемиски и може да предизвика бројни компликации.

ИНФЕКЦИИ СО РОТА ВИРУС

Рота вирусот е главен причинител за цревни инфекции кај доенчињата и малите деца.

Овој вирус е предизвикувач на дури 30% од сите цревни инфекции.

До петта година од животот заболуваат околу 90% од децата. Симптомите се опасни за детето и вклучуваат поврашање, пролив и зголемена телесна температура. Едноставниот начин за пренос на рота вирусот предизвикува сериозна епидемија во јаслите и градинките.

ОВЧИ СИПАНИЦИ (ВАРИЧЕЛА)

Варичелата (овчи сипаници) е многу честа детска заразна болест. Се смета дека до 14. година од животот, дури 90% од децата доаѓаат во контакт со вирусот. Градинките се идеални места за ширење на заразата.