Науч. сор. прим. д-р сци. Силвана Наунова-Тимовска: СКОЛИОЗА – Кај помало дете е поголема веројатноста за зголемување на искривувањето

Искривувањето е почесто кај женскиот пол. Сколиозата може да биде вродена (пореметување во ембриогенезата) или стекната (идиопатска (80%) и болести на невромускуларниот систем)

Сколиозата претставува странично искривување на ‘рбетот во вид на буквите S или C: Науч. сор. прим. д-р сци. Силвана Наунова-Тимовска, специјалист педијатар
ПИШУВА:
Науч. сор. прим. д-р сци. Силвана Наунова-Тимовска
специјалист педијатар

♦♦♦♦♦♦♦

Дефиниција на сколиоза

 • Сколиоза (scoliosis/scolios) – искривување
 • Сложена тродимензионална деформација
 • Манифестација на развојните заболувања на ‘рбетот во периодот на забрзан раст
 • Странично искривување на ‘рбетот во вид на буквите S или C
Едното рамо е повисоко од другото – главен симптом на сколиоза

Ризик фактори

Искривувањето е почесто кај женскиот пол (2% VS 0.5%). Кај помало дете е поголема веројатноста за зголемување на искривувањето. При поголемо искривување постои поголема веројатност да се влоши со времето. Исто така, кај конгениталната сколиоза од раѓање, искривување – поголема е веројатноста да се влоши. Доколку искривувањето е во горниот дел на ‘рбетот постои склоност кон прогрес.

Сколиоза од прв степен (10%)

Причини за сколиоза: Сколиозата може да биде вродена (пореметување во ембриогенезата) или стекната (идиопатска (80%) и болести на невромускуларниот систем).

Доколку искривувањето е во горниот дел на ‘рбетот постои склоност кон прогрес

Симптоми

 • Едното рамо е повисоко од другото
 • Нееднаков струк
 • Едниот колк е повисок од другиот
 • Испакнатост на ребрата или скапулата од едната страна
 • При наведнување едната страна од грбот е повисока од другата
 • Наведнатост на едната страна
Сколиоза од втор степен (20-40%)

Карактеристики на неструктурни сколиози

Сколиотично држење;

Не постојат анатомски пореметувања;

Дисбаланс на паравертебралната мускулатура (задната мускулна ложа на ‘рбетот);

Најчесто се од временски карактер.

Структурни сколиози: Анатомска промена на ‘рбетниот столб (ротација на ‘рбет и торзија на пршлени)

Сколиоза од трет степен (40-50%)
Дијагноза на сколиоза се поставува со: физикален преглед – инспекција при исправен став на рамна подлога со подвиснати дланки и палпација на спинозните процесуси), тест на претклон (антефлексија) – во стоечки став се наведнува према напред и ренгенграфија на ‘рбетот– панорама во две рамнини.

Терапија на сколиоза

 • Кинезитерапија – (10%)
 1. терапија со вежби
 2. спортување – пливање
 • Ортози- корсети (20-40%)
 • Хирушко лекување