Не го бркајте замисленото другарче на вашето дете

Бројни родители одлучуваат да го обесхрабрат детето во ваквиот вид на игра, бидејќи се затечени со ова сознание. Меѓутоа, стручњаците тврдат дека нема потреба за стрес, се додека детето одржува комуникација и со други пријатели и не се затвора во себе.

Многу родители се среќаваат со ситуации во кои детето им зборува за замислен пријател. Стручњаците препорачуваат да не се грижат доколку ова се случи, бидејќи спаѓа во процесот на учење низ кој секое дете поминува.

Во периодот од третата до петта година, 65% од децата имаат пријател од фантазиите. Детето во тој период почнува да формира идентитет, тестира и ја сфаќа границата помеѓу фантазијата и реалноста. Иако постои правило дека децата ќе го надраснат своето замислено другарче кога ќе тргнат на училиште, некои деца сепак продолжуваат да се “дружат“ со него и по седмата година.

Бројни родители одлучуваат да го обесхрабрат детето во ваквиот вид на игра, бидејќи се затечени со ова сознание. Меѓутоа, стручњаците тврдат дека нема потреба за стрес, се додека детето одржува комуникација и со други пријатели и не се затвора во себе.

Педијатрите тврдат дека ова му помага на детето да се испроба во неколку различни улоги во важен период од социјалниот развој, му помага на детето да почувствува контрола, дисциплина и моќ, без нервоза која се создава во контакт во вистински лица и со тоа се труди да сфати важни работи од светот што го опкружува.