НЕВРОПИЛИН-1: Научниците открија нов протеин што го пушта коронавирусот да влезе во организмот на „мала врата“

Ова откритие би можело да им помогне на научниците подобро да го разберат начинот на кој SARS-CoV-2 ги инфицира човечките клетки, но исто така и да сфатат како да го запрат

Два тима на научници, независно еден од друг, откриле дека постои протеин наречен невропилин-1, кој е „резервен“ рецептор кој SARS-CoV-2 го искористува за инфекција на човечките клетки

Научниците со месеци го испитуваат коронавирусот SARS-CoV-2, кој предизвикува COVID-19. Досега утврдиле дека вирусот користи ACE2 рецептори, односно протеини на површината на човечките клетки, со цел да обезбеди влез во клетката и нејзина инфекција. Но, неодамнешните истражувања покажале дека вирусот познава и „тајна врата“, која му овозможува да влезе во клетката дури и кога ACE2 е деактивиран.

Два тима на научници, независно еден од друг, откриле дека постои протеин наречен невропилин-1, кој е „резервен“ рецептор кој SARS-CoV-2 го искористува за инфекција на човечките клетки.

Откривањето на овој нов протеин кој му ја отвора „тајната врата“ на SARS-CoV-2 ги изненади научниците бидејќи досега се сметаше дека овој протеин има улога да им помогне на невроните да формираат точни врски, како и да помогне во градењето на крвните садови. Но, овие студии покажаа дека невропилин-1, всушност, му ја отвора вратата на вирусот за да го зарази нервниот систем.

Научниците, сепак, се оптимисти затоа што сметаат дека ова откритие би можело да помогне да се откријат начините како да се блокира влезот на вирусот.

Имено, за време на истражувањето, научниците од Универзитетот во Бристол откриле дека SARS-CoV-2 го користи присуството на ACE2 и невропилин-1 протеините за да ги зарази клетките во човечкото тело. Но, кога еден од овие два протеина недостасува (или е блокиран), стапката на инфицирани клетки опаѓа.

Истовремено, тимот на германски и фински истражувачи дошол до истиот заклучок, но користејќи малку поинаква техника. Научниците од Техничкиот универзитет во Минхен откриле дека SARS-CoV-2 го користи протеинот невропилин-1 за да влезе во човечките клетки во оние делови од телото каде што ACE2 протеинот не е присутен.

Овие откритија би можеле да им помогнат на научниците подобро да го разберат начинот на кој SARS-CoV-2 ги инфицира човечките клетки, но исто така и да сфатат како да го запрат.

Сепак, научниците предупредуваат дека за време на истражувањата откриле уште протеини кои дозволуваат вирусот SARS-CoV-2 да влезе во клетките, но засега не е јасно каква улога точно имаат овие протеини – дали можат самостојно да дозволат вирусот да влезе во клетките или се само споредни играчи во инфекцијата.