Прим. д-р Борислав Гогушевски: Акутниот синузит најчесто почнува со симптоми на настинка и трае најмногу 2-4 недели

Воспаленијата на синусите се поврзани со претходна настинка, алергиски ринит, полипи во носот, искривена носна преграда и чести горно-респираторни инфекции

Најчести причинители на синузити се бактерии, вируси и фунги/габи: Прим. д-р Борислав Гогушевски, оториноларинголог
ПИШУВА:
Прим
. д-р Борислав Гогушевски
оториноларинголог

♦♦♦♦♦♦♦

СИНУЗИТИС

Синузитис претставува воспаление на слузницата на параназалните синуси. Овие инфекции се јавуваат најчесто заедно со инфекции на носните простори /ринити/ и затоа често се користи терминот риносинузити.

Анатомија

Синусите претставуваат неколку парни воздушести простори сместени во просторот на главата. Според локализацијата се делат на:

– максиларни/вилични

– фронтални/челни

– етмоидални/на коренот на носот помеѓу очите

– сфеноидални/зад носот во средината на главата

Синусите преку своите отвори се во комуникација со носните простори во кои се дренира нивниот содржај.

Во текот на настинката отокот/едемот на носната слузница поради инфекцијата доведува до стеснување или блокирање на отворите на синусите во носните простори. Тоа доведува до намалување на притисокот во синусите, се јавува болка и стварање на течност/флуид/ во синусите

Воспаленијата на синусите најчесто се поврзани со:

– претходна настинка

– алергиски ринит

– полипи во носот

– искривена носна преграда

– чести горно-респираторни инфекции

Во текот на настинката отокот/едемот на носната слузница поради инфекцијата доведува до стеснување или блокирање на отворите на синусите во носните простори. Тоа доведува до намалување на притисокот во синусите, се јавува болка и стварање на течност/флуид/ во синусите. Притисокот во регијата на синусите и болката се золемуваат, а честопати се јавува и бактериска колонизација што ја потенцира клиничката слика.

Зависно од тежината на инфекцијата може да биде зафатен еден или повеќе од синусните простори од што зависи и тежината на симптомите

Најчести причинители на синузити се:

– бактерии – Streptococcus pneumoniae, Haemophylus influenzae, Moraxella catarrhalis;

– вируси – риновируси, аденовируси, вируси на инфлуенца и параинфлуенца, респираторни синцицијални вируси;

– фунги/габи – најчесто кај дијабетичари и имунодефицитарни пациенти.

Симптоматологија

Според тежината на симптомите кои се јавуваат при воспалението на синусите тие се делат на мајорни и минорни.

Најчести мајорни симптоми се:
 • лицева болка или чувство на притисок
 • носна опструкција/запушеност на носот
 • секреција од носот/во почетокот бистра, а потоа погуста жолто-зеленикава, или чувство на слевање на секрет во грлото
 • намален или изгубен осет за мирис/хипосмија или аносмија/
 • покачена телесна температура
Во минорните сиптоми доминираат:
 • замор, малаксаност
 • болка во забите, ушите
 • главоболка
 • кашлица
 • непријатен мирис од устата

Имајќи ги предвид симптомите, а со цел за поставување на правилна дијагноза, потребни се најмалку еден мајорен и два минорни симптома или два мајорни симптома.

Зависно од тежината на инфекцијата може да биде зафатен еден или повеќе од синусните простори од што зависи и тежината на симптомите.


ПРОЧИТАЈТЕ И… Прим. д-р Борислав Гогушевски: Дисфункцијата на Евстахиевата туба е основен механизам за појава на секреторен отит кај децата 


Локализацијата на болката може да ни посочи кон афекцијата на пооделни синуси:

кај максиларните синузити – болка под очите, болки во забалото, главоболка,

кај фронталните синузити – болка во челото /над очите/,

кај етмоидалните синузити – болка помеѓу очите/на коренот на носот,

кај сфеноидалните синузити – болка во задниот или средишниот дел на главата.

Дефинирањето на овие симптоми е често отежнато поради истовремено ширење на инфекцијата кон повеќе синусни простори.

Според временскиот период на траење на тегобите синузитите можат да се јават во неколку форми:
 • акутен синузит – најчесто почнува со симптоми на настинка и трае најмногу 2-4 недели
 • субакутен синузит – симптомите перзистираат 4-12 недели
 • хроничен синузит – трае повеќе од 12 недели
 • рекурентен /повторувачки/ синузит
Дијагнозата кај синузитите се поставува врз основа на:

– детална анамнеза

– комплетен оториноларинголошки преглед

– флексибилна/фиберназофарингоскопија – за разлика од ригидната ендоскопија, оваа дијагностичка метода овозможува многу попрецизна евалуација на носните простори. Таа ни дава податоци во однос на промените на носната лигавица /пребоеност, оток, хипертрофија/, деформитет/девијација на носната преграда, присуство на секрет и локализација, проценка на третиот крајник кај децата, носни полипи и други состојби што се важни во проценката на синусните инфекции.

Рентгенолошки испитувања:

нативна снимка на синусите – нуди базична рентгенолошка проценка на синусите, но сепак инсуфициентна во однос на компјутеризираната томографија или магнетната резонанца;

компјутеризирана томографија /КТ/ или магнетна резонанца /МРИ/ на носот и параназалните синуси – овие методи ни овозможуваат најдобра и најпрецизна рентгенолошка евалуација на промените во носот и синусните простори, воедно преставуваат многу важно надополнување на претходните дијагностички методи особено кај повторувачките или пролонгирани епизоди на синузити;

микробиолошки испитувања /брисеви/ – служат за евентуално идентификување на причинителот и дефинирање на антибиотската терапија;

лабораторски испитувања – крвна слика, CRP – ни помагаат во проценката на тежината на инфекцијата, но и за следење на нејзината еволуција.

(продолжува)

 

ПОВЕЌЕ ОД ИСТИОТ АВТОР, ПРИМ. Д-Р БОРИСЛАВ ГОГУШЕВСКИ: