Ваквото однесување на детето е сигнал за загриженост

За време на првата година од животот доаѓа до развој на свеста, и таа е клучна. Знаците кои претставуваат оправдана причина за загриженост, може да се видат дури од третата година од животот на детето.

Психијатрите овие седум знаци ги гледаат како показатели за психопатија во иднина, а родителите не би смееле да ги игнорираат. Првите три знаци припаѓаат на Мекдоналдовата тријада. Во прашање е синдром кој прв го анализирал американскиот психијатар Ј. М. Мекдоналд, кој во неговата кариера го проучувал однесувањето на над 100 криминалци.

Злоставување на животни

Прв очигледен знак за психопатско пореметување кај децата. Веројатно на детето сте му објасниле дека не е во ред мачката да ја влече за опашот или на било кој начин да го загрозува животот на животните. Доколку ве разбрало и тоа повеќе не го прави, нема за што да се грижите. Меѓутоа, ако детето остане глуво на вашето кажување, или почнало уште повеќе да се изживува врз животните, време  е да се превземат привите чекори.

Обожуваат оган

Пироманијата е втор очигледен знак. Ова е уште еден начин идните психопати да го искажат својот бес и инает.

Ноќно мокрење

Ова често е дискутабилен, но и индкативен знак. Тоа никако не значи дека секое дете кое има проблеми со мокрење во креветот ќе стане проблематично. Стручњаците сметаат дека Мекдоналд ова пореметување на мочниот меур го ставил во тријадата, бидејќи ако мокри во гаќи, детето може да биде понижувано, навредувано, па поради тоа да стане бесно и навредено. Може да и трпи исмејување, па ако на време не се реагира, може да стане проблем.

Покрај оваа тријада, постојат уште четири знаци за идни психопатии кои ги истакнуваат стручњаците. Тие напоменуваат дека од голема важност е добро да се обрне внимание, бидејќи границата меѓу нормално и ненормално однесување некогаш е многу тенка.

Кршење правила

Секој барем еднаш во животот прекршил некое правило. Меѓутоа, децата со психопатски склоности на кршењето на правилата гледаат сосема поинаку, – тие во тоа уживаат.

Лажење без грижа на совест

Ако детето лаже бидејќи се плаши дека ќе биде казнето, причината е потполно разбирлива. Во случај кога детето лаже без грижа на совест, тоа е веќе причина за загриженост. Кога детето со психопатски склоности го фатите во лага, очекувајте голем бес или хистеричен напад. Таквиот одговор е форма на манипулација и израз на негодување, но не затоа што знаат дека згрешиле, туку затоа што се откриени.

Силеџиство

Децата стануваат силеџии од различни причини – сакаат внимание, моќ, ги имитираат своите насилни родители, своите идоли… Иако причините се бројни, не е секој силеџија иден психопат. Идните психопати ќе уживаат во малтретирањето на другиот.

Нечувствителност

Децата со психопатски склоности не покажуваат страв така лесно како нивните врсници и не чувствуваат иста количина стрес. Можеби ќе звучи сурово, но тие не знаат што е тоа сочувство.

Психолозите нагласуваат дека првата година од животот е клучна во одредувањето на идното ментално здравје на човекот.