За воспитувањето да даде ефект: Наградете го детето и дајте му привилегии

За вашите методи на воспитување вродат со плод, потребно е детето да го почувствува вашето почитување, трпение, љубов, внимание и да ја стекне вашата доверба, како и вие неговата.

Нежното родителство поаѓа од ставот дека со драстични казни, па дури и физичко казнување, ништо не може да се постигне во воспитување на децата. Погрешно е со физичко казнување да му се покаже на детето дека не ја одобрувате неговата постапка, детето тоа може да го доживее трауматично, како вид на физичко насилство. Често се случува родителите во оваа метода на воспитување да изгубат контрола и да ја преминат мерката, а тоа е недопустливо! Пред се, децата често учат по моделот на однесување, па ако тепањето го користите како средство за воспитување, ги учите своите деца да бидат насилни.

Воспитување со награди

Најмоќниот, насилен начин со кој детето се учи на соодветно однесување се наградите. Наградите, како пофалба, нежен допир, привилегии и слично, им покажуваат на децата дека се уважуваат нивните напори и обиди, помагаат во развивање на самодовербата, добрата слика за себе, покажуваат дека тие и она што го прават се важни. Најголема награда за детето е пофалбата. Важно е подеднакво да ги пофалите како личности и поради нивните постапки.

Нежност

Кога го фалите детето, бакнете го, погалете го и гушнете го, нежноста ќе има еднаков ефект во воспитувањето на децата, како наградата.

Дајте им привилегии

Привилегиите може да бидат дополнително време за гледање телевизија, подоцна легнување на спиење, добивање на уште една приказна за добра ноќ или нешто друго во што децата уживаат. Привилегиите никогаш не смеат да ги вклучуваат базичните детски потреби, како што се храна, време поминато со родителите, сигурност, љубов или доверба.

Џепарлакот е добар начин на награда за постарите деца

Џепарлакот ги учи децата како да бидат одговорни за постапките во управувањето со пари. Содетето треба да се договорите за износот на жепарлакот и планот за трошење на парите.

Казнувањето како дел од дисциплината

Во ред е само она казнување кое се базира на губење на стекнатите привилегии.