Зошто е важно детето лековите да ги пие во точно време?

Доколку детето пие антибиотик, кој треба да се земе во два часот наутро, мора да му го дадете лекот, а не времето на земање да се продолжи додека не се разбуди.

Грешките во давањето на лекови кај децата во последно време се се почести, покажало ново истражување. Заради тоа, американските педијатри издале општо упатство за давање лекови на малите деца.

Лекот на детето треба да му се дава во точно одредено време, за лекувањето да има ефект. Така, доколку детето пие антибиотик, кој треба да го земе во два часот наутро, мора токму тогаш да му го дадете лекот, а не времето на земање да се продолжи додека не се разбуди.

Доколку детето пие сируп или био кој друг лек кој треба да се дозира, мора да користите дозер. Мала кафена лажичка или половина лажичка не се точни мерки.

Ако ви изгледа дека на детето му е подобро, сами ја прекинувате терапијата. Ова никако не треба да го правите! Лекарите на контролниот преглед ќе заклучат дали е време да се прекине терапијата или не. Исто така, ако детето не реагира добро на препишаната терапија, побарајте го лекарот  посоветувајте се со него, но не превземајте ништо на своја рака.