6 совети како да го подготвите детето да остане само дома

Важно е да разговарате со детето и заедно да договорите правила на однесување и кому да се обрати во случај на потреба.

Откако детето ќе тргне на училиште, а родителите работат полно работно време, ќе дојде до ситуации да тоа мора да остане само дома. Важно е да разговарате со детето и заедно да договорите правила на однесување и кому да се обрати во случај на потреба.

  • Воспоставување јасни правила

Разговарајте со детето за можните ситуации кои може да се јават при самостојниот престој дома – што кога ќе заѕвони некој на врата, кога родителот нема веднаш да се јави на телефон или кога детето ќе огладне.

  • Упатства за случаи на опасност

Дома некогаш може да избие пожар или да снема струја. На детето мора да му се објасни кои чекори треба да ги првземе. Сите важни броеви на кои може да се добие помош, напишете ги и ставете ги на видливо место.

  • Излагање кога е само дома

Разговарајте со детето дали е во ред да оди на игралиште или кај пријатели, односно кога смее и кога не смее. Притоа, нагласете му дека мора да го заклучи домот и да ве информира.

  • Прва помош

До телесни повреди на децата може да дојде и кога родителите не се дома. Објаснете му на детето како да знае да реагира, основи на прва помош и покажете му каде се наоѓа медицинскиот прибор.

  • Комуникација со непознати

Важно е да му објасните на детето дека не е пожелно да отвора врата на лица кои не ги познава. Исто така, потребно е да му се даде до знаење, детето да не споделува информаци кога е само дома на социјалните мрежи.

  • Оброци

Детето може да огладне, па треба да му оставите веќе подготвен оброк, а ако тоа не е можно, разговарајте со детето за начините за подготовка на оброк, без користње на рерна, рингла или микробранова печка.