Алергиите на храна поврзани со намален раст кај децата

Истражувањето покажало дека децата кои имаат алергија на млеко се помали од децата кои имаат други алергии на храна.

Според резултати од истражување спроведено помеѓу 245 деца со алергии на храна, се чини дека алергијата на храна може да влијае на растот на децата.

Имено, се покажало дека децата кои имаат повеќе од две алергии на храна се помали од децата кои имале една или две алергии на храна.

Исто така, се покажало дека децата кои имаат алергија на млеко се помали од децата кои имаат други алергии на храна.

Поголемиот број на алергии значи и поголем број на ограничувања во исхраната, што во крајна линија значи дека поради строго избегнување на храна што предизвикува алергија, детето не добива доволно хранливи материи неопходни за нормален раст.

Извор: American Academy of Allergy, Asthma and Immunology