АПГАР ТЕСТ: Проверете како се добиваат и што значат овие оценки за новороденчето

Апгар тестот е збир од оценки на пет параметри: бојата на кожата, работата на срцето, мускулниот тонус и одговор на стимулација.

Уште во првата минута од својот живот, бебињата ја добиваат својата прва оценка, а во 5. минута, веќе и втората. Тие две оценки заедно, го сочинуваат апгар скорот, односно апгар тестот.

Тестот е осмислен од д-р Вирџинија Апгар, анестезиолог и педијатар за побрза и попрецизна ориентација за состојбата на детето, непосредно по раѓањето (но, не и подоцна во животот) и за потребите за дополнителна или итна медицинска нега. Обично се проценува во 1. и во 5. минута од животот, иако понекогаш може да се оценува и 10. минута, особено ако првите две оценки се ниски.

Апгар тестот е збир од оценки на пет параметри: бојата на кожата, работата на срцето, мускулниот тонус и одговор на стимулација. Секој од овие параметри се оценува со оценка од 0-2, па најдобра можна збирна оценка е 10, а најлоша 0. Оценките ги даваат гинекологот или педијатарот во родилиштето.

БРОЈ НА БОДОВИ 0 1 2
Боја на кожата бледа Телото розеникаво, Екстремитетеите сини розева
Работа на срцето отсутна ‹100/мин ›100/мин
Дишење (ритам и напор)  отсутно Бавно или неправилно, слаб плач Нормално, силен плач
Мускулен тонус Без движење, млитаво новороденче Слабо свиткани екстремитети, оскудни движења Активни, спонтани движења
Одговор на стимулација Без одговор Гримаса Кивање, кашлање, оттурнување

 

Оценките од 8-10 се сметаат за одличен резултат, додека новороденче кое ќе добие апгар оценка во првата минута помала од 7, а особено помала од 4 (0-3), потребни се некои мерки на реанимација, како што се ослободување на дишните патишта, примена на кислородна терапија, се до масажа на срцето и примена на лекови.

Често состојбата на новороденчето брзо се поправа, па тестот е одличен во 5. минута, што укажува на одлична способност на адаптација. Ако и после пет минути, апгар тестот останува понизок од 7, на бебето обично му е потребна дополнителна медицинска нега.