Асс. д-р Јорданчо Иванов: За време на бременоста не смеат да се занемаруваат болките во карлицата и долните екстремитети

Проблемите со грбот и со зглобовите се јавуваат после петтиот месец на бременоста и се резултат на зголемувањето на тежината и ширењето на карлицата, како и нивното влијание врз зглобните структури. Претходни заболувања и искривувања на ’рбетниот столб може да ја влошат оваа состојба со потиснување на некои нерви и јавувањe на болки, најчесто во лумбалниот дел и на долните екстремитети

Поради притисокот во карлицата од зголемената тежина и растот на плодот и матката, може да се појави и кила (hernia), поради попуштање на мускулатурата и лигаментите
ПИШУВА: Асс. д-р Јорданчо Иванов,
специјалист гинеколог – акушер

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 Која е причината за нивната појава и зошто бремените жени не треба да ги игнорираат болките во карлицата и долните екстремитети или, пак, сами да ги лекуваат? Првата инстанца за консултација, секако, е матичниот гинеколог, кој ја води бременоста, а понатаму, доколку е потребно, тој ќе ве упати на сите дополнителни иследувања и испитувања, како не би дошло до пoнатамошни несакани компликации и последици по текот на бременоста

 

Болката не треба да ја занемарувате, треба да се утврди причината поради која се јавила и да се спроведе соодветен третман во текот на бременоста: Асс. д-р Јорданчо Иванов

Бременоста, покрај многуте влијанија кои ги има врз телото кај идната мајка, најчесто влијае на ’рбетниот столб, зглобовите и локомоторниот апарат. Проблемите со грбот и со зглобовите се јавуваат после петтиот месец на бременоста и се резултат на зголемувањето на тежината и ширењето на карлицата, како и нивното влијание врз зглобните структури. Претходни заболувања и искривувања на ’рбетниот столб може да ја влошат оваа состојба со потиснување на некои нерви и јавувањe на болки, најчесто во лумбалниот дел и на долните екстремитети. Болката која ја опишувате во вашата ситуација може да е лумбална или ишијалгична болка, која потекнува од притисок на nervus ischiadicus и се рефлектира кон бутот, коленото и посебно при прекрстување на нозете.

Од друга страна, во бременоста, поради притисокот во карлицата од зголемената тежина и растот на плодот и матката, може да се појави и кила (hernia), поради попуштање на мускулатурата и лигаментите. Најчести се ингвиналната, феморалната и вентралната хернија, кои, исто така, одат во прилог на симптомите и локализацијата на болката која ја опишувате.

За ублажување на болките може да ви биде препишана и аналгетска терапија, но секогаш во консултација со вашиот гинеколог, затоа што не сите аналгетици се даваат во текот на бременоста

Претходни операции и интервенции во малата карлица може да направат сраслини или атхезии меѓу органите, кои во бременоста поради растот и ширењето на матката може, исто така, да предизвикаат болки во таа регија

Третата можност за појава на болки во екстремитетите и карлицата со отежнато одење, може да бидат проширување на вените или варикозитети и пореметување во хемостазата или агрегабилноста на крвта-тромбози, кои се потенцираат во бременоста. Варикозитетите може да се јават во сите органи на малата карлица и долните екстремитети во текот на бременоста како и на лигаментарните структури посебно на матката.

Претходни операции и интервенции во малата карлица може да направат сраслини или атхезии меѓу органите, кои во бременоста поради растот и ширењето на матката може, исто така, да предизвикаат болки во таа регија.

Болката не треба да ја занемарувате, треба да се утврди причината поради која се јавила и да се спроведе соодветен третман во текот на бременоста.

Секако, првата консултација треба да ја направите со вашиот гинеколог, кој ви ја води бременоста и тој ќе назначи дополнителни иследувања доколку се потребни – консултација со невролог, хирург или со трансфузиолог. По направените иследувања ќе се спроведе и соодветна терапија во зависност од добиените резултати. Доколку е болката од нервна природа – поради притисок на нерв, ќе ви се советува правилно држење на телото, носење на удобни обувки со ниска потпетица и анатомски влошки, правилно седење (со потпирање со перница), како и спиење на страна со поставување на перница меѓу нозете или под стомакот, со лесно свиткани нозе, со цел ’рбетот да го држите во правилна положба. Доколку е неопходно ќе ви се одреди и физикална терапија, блага масажа и вежби.

Доколку се работи за кила, во консултација со хирург ќе ви се советува како да се третира истата -за време на бременоста или по завршување на бременоста.

Ако причина за болките се варикозитети и пореметување на коагулабилноста на крвта, трансфузиолог ќе ви одреди антитромботична терапија, која се прима по одредена шема во текот на бременоста


 

За ублажување на болките може да ви биде препишана и аналгетска терапија, но секогаш во консултација со вашиот гинеколог, затоа што не сите аналгетици се даваат во текот на бременоста.

Која и да е причината за болката, не треба да ја игнорирате и сами да ја лекувате. Секако, првата инстанца за консултација е вашиот гинеколог, кој ви ја води бременоста, и понатаму, доколку е потребно, тој ќе ве упати на сите дополнителни иследувања и испитувања, како не би дошло до пoнатамошни несакани компликации и последици по текот на вашата бременост.