БЕБЕТО МНОГУ ПЛАЧЕ И ПОСТОЈАНО БАРА ДА ЦИЦА? Зошто тоа се случува и што значи

Кај децата не постои одредено правило колку грама ќе добијат дневно и колку милиметри во текот на денот ќе пораснат. Тоа е индивидуално за секое дете.

Доенчето во текот на првата година минува низ големи скокови во развојот. Тие скокови ги означуваат периодите на детскиот нормален развој во кои доаѓа до промени во ритамот на хранење, често и на спиење (почесто будење), промени во однесувањето (детето станува понервозно, понемирно, поплачливо) и има поголема потреба за дојка. Поголемиот процент од децата воспоставуваат свој ритам на хранење, а зголемената потреба за дојка најчесто е поврзана со скоковите во развојот. Кај децата не постои одредено правило колку грама ќе добијат дневно и колку милиметри во текот на денот ќе пораснат. Тоа е индивидуално за секое дете.

Првиот скок во развојот се случува помеѓу седмиот и десетиот ден од животот, во кој детето минува низ првиот развоен и моторички напредок, поради што има поголема потреба за храна. Важно е мајката секој пат да одговори на плачот на детето, со нудење на дојка и подој, за да по системот на понуда и побарувачка, количината на мајчиното млеко во рок од неколку дена се прилагоди за зголемените потреби на детето.

Следниот скок се јавува околу третата и шестата недела, па во третиот месец од животот, во шестиот месец и во деветиот месец, во фази кога детето почнува да се движи, да гуга, да лази и да оди. Скокот во развојот е проследен со зголемување на висината и тежината на детето,а паралелно со тоа се зголемува и неговиот апетит.

Скоковите во развојот се случуваат подеднакво кај децата кои се дојат и кај децата кои се хранат на шише. Кај децата кои се дохрануваат со адаптирано млеко, важно е навреме да се препознае ваквиот скок за да навреме се зголеми и количината на храна. Скоковите во развојот се особено чувствителни периоди и тогаш мајките често се одлучуваат да го прекинат доењето и да почнат со дохрана, бидејќи се уверени дека веќе немаат доволно млеко за своето дете.

Поголемиот процент од децата воспоставуваат свој ритам на хранење, а зголемената потреба за дојка најчесто е поврзана со скоковите во развојот.

Секој скок во развојот обично трае 2-3 дена, а понекогаш и до седум дена. Зголемената побарувачка за млеко во текот на овој период е привремена. Ако почесто го доите вашето дете, вашите залихи млеко ќе се зголемат, а детето ќе ја добие количината што му е потребна. Дваесет минути доење секој еден час е поефикасно за зголемување на производството на мајчино млеко, отколку поредок и подолг подој.