БРЕМЕНОСТ ПО НЕДЕЛИ – 3 недела

Јајце клетката оваа недела е оплодена со еден од милионите сперматозоиди. Полот на вашето дете, бојата на неговите очи, бојата на косата се веќе одредени.

Можноста за зачнување се зголемува со водење љубов, најмалку секој втор ден, почнувајќи од крајот на претходната и во текот на оваа недела од циклусот. Зголемувањето на телесната температура за најмалку 0,6 степени Целзиусови во текот на оваа недела, упатува на овулација. Оплодувањето се случило. Јајце клетката оваа недела е оплодена со еден од милионите сперматозоиди. Полот на вашето дете, бојата на неговите очи, бојата на косата се веќе одредени. За карактерните особини, во голем дел ќе бидете вие одговорни!

Значи, веќе сега постои информација дали ќе родите машко или женско дете, но многу е рано тоа да се одреди. Шестиот ден по оплодувањето, оплодената јајце клетка, која веќе почнала да се размножува ќе се прицврсти за ѕидот на матката и тогаш таа структура се нарекува морула.

Развивањето и размножувањето на клетките оди забрзано и веќе се состои од стотина клетки, а структурата се нарекува бластоциста. Сега навистина сте бремена. Честитки!