Четири особини на токсичните родители

Важно е да се препознаат токсичните родители, а тоа понекогаш може да биде предизвик.

Односите со токсични луѓе можат да бидат многу различни, во зависност од личноста. На пример, ако се работи за пријател или партнер, можно е да се ограничат или прекинат интеракциите со таа личност со цел да се намали или елиминира нивното негативно влијание врз нашиот живот.

Меѓутоа, кога токсичните луѓе се наши родители, понекогаш целосен прекин не е реаленили возможен. Во такви ситуации, наоѓањето ефективни начини за управување на односот е од суштинско значење за да го одржиме нашето емоционално здравје. Но, прво, важно е да се препознаат токсичните родители, а тоа понекогаш може да биде предизвик. Затоа, психотерапевтката Шери Габа открива четири особини кои ги откриваат таквите родители.

1. Изразено негативно реагираат на различни ситуации или настани

„Токсичните родители се емоционално надвор од контрола. Тие имаат тенденција да драматизираат дури и помали проблеми, а секоја можна навреда ја гледаат како причина да станат непријателски, лути, вербално навредливи или деструктивни“, вели психотерапевтот за Psychology Today.

2. Им недостасува емпатија

Токсичните родители не се во состојба да сочувствуваат со другите, тврди Габа. „Сè се врти околу нив и нивните потреби и тие не разбираат како нивното однесување може да им наштети на другите“, објаснува таа.

3. Сè контролираат

“Колку се потоксични родителите, толку повеќе сакаат да контролираат сè и секого околу нив. Тоа значи да поставуваат неразумни барања, дури и за возрасните деца”, истакнува психотерапевтот.

4. Претерано критикуваат

Токсичните родители не можат или не сакаат да ги гледаат достигнувањата на своите деца, без разлика колку се успешни, вели Габа. Таа нагласува како постојано ги омаловажуваат луѓето околу себе, а притоа се прават исклучителни, надарени или талентирани.

„Важно е децата на токсични родители да разберат дека немаат способност да го променат однесувањето на нивните родители, но од клучно значење е да поставуваат граници за да го одржат своето ментално здравје. Разговорот со терапевт или советник исто така може да им помогне разбирање на влијанието што токсичните родители го имале врз нивните животи и развивање ефективни стратегии за справување“, заклучува психотерапевтот.