Четири работи кои ги прават несигурните деца

Најчеста причина за несигурност кај детето е пред се големото незадоволство на неговите родители, без разлика зошто тоа се случило.

Несигурноста се појавува кај детето од многу различни причини, а психолозите нагласуваат дека тоа во голема мера го попречува остварувањето на неговите реални способности и потенцијал, го намалува нивото на ангажираност кога станува збор за училиште или други активности и има многу негативно влијание врз неговиот севкупен развој. .

Најчеста причина за несигурност кај детето е пред се големото незадоволство на неговите родители, без разлика зошто тоа се случило. Имено, начинот на кој родителите се однесуваат кон детето може многу да влијае на развојот на неговата самодоверба, односно на неговата самосвест. Но, како да препознаете дека детето е несигурно? Како што објаснуваат психолозите, постојат неколку работи што ги прави речиси секое несигурно дете.

Една од најчестите работи што ја прават огромното мнозинство на несигурни деца е поврзана со сопственото толкување на самите себе. Имено, несигурно дете често ќе зборува за себе на многу негативен начин, како што се речениците: „Јас сум глупаво/грдо/неспособно.“ Ова се случува затоа што детето не верува во себе и во своите способности, туку мисли дека е не е доволно добро од која било причина.

Втората работа што ја прават повеќето несигурни деца подразбира затворање во себе. Наместо да биде отворено и секогаш подготвено за дружење со врсниците, несигурното дете е повеќе склоно да избегнува гужви, да се повлече во себе и слободното време да го поминува во самотија. Главната причина е стравот од осудување од околината, во овој случај другите деца.

Исто така, несигурното дете постојано се споредува себеси со другите. Наместо да верува во себе и да се фокусира на сопствените желби или можности, детето кое нема самодоверба најчесто се споредува со своите врсници, мислејќи дека тие се многу подобри, поуспешни или попаметни од него.

И последно, но исто толку често, е тешкото прифаќање на каква било критика. Со оглед на тоа дека несигурното дете веќе мисли лоши работи за себе, секоја критика само дополнително ќе го убеди во тоа, објаснуваат психолозите. Во овој случај, често може да се повлече во себе, да стане тажно или дури да расплаче, иако критиките што ги добило биле конструктивни.