Д-р Славица Тодоровска: Бледило, намален апетит, чести инфекции – симптоми на анемија во детската возраст

За да ја докажеме анемијата поради недостаток на железо потребно е да се направат лабораториски анализи за да се види вредноста на хемоглобинот и железото во серумот, а потребно е и пообемно иследување за да се избегне друг вид на заболување на крвотворните органи

Најчеста причина за анемија кај нашата популација е неправилниот начин на исхрана: Д-р Славица Тодоровска, педијатар
ПИШУВА:
Д-р Славица Тодоровска
педијатар

♦♦♦♦♦♦♦

Анемијата поради недостаток на железо во детската возраст е многу често заболување. Честотата се базира на начинот на исхраната и метаболизмот на железото. Во организмот на новороденото се содржани 0,5 г на железо, додека кај возрасните тоа изнесува 5 г. За да се намалат овие разлики потребно е до 15 години од животот да се консумира железо по 0,8 мг на ден. За позитивен баланс во организмот потребно е да се апсорбира по 1 мг железо. Железото се апсорбира во проксималниот дел од тенкото црево. Бидејќи е потребно да се апсорбира 10% од внесеното железо,потребно е во храната да се содржани 8-10 мг железо.

ИСХРАНА Битно е да се обрне внимание на исхраната, да е богата со железо (телешко месо, свежо овошје и зеленчук). Млекото треба да се сведе на минимум од 500 мл дневно

Железото се апсорбира 2-3 пати подобро од хуманото млеко отколку од кравјото. Затоа анемијата почесто се сретнува кај деца хранети со кравјо млеко. Тоа е најверојатно така поради различната содржина на калциумот. Кај децата што се на ексклузивно доење железо треба да се додава од 4. месец. Во првата година од животот поради консумирање на храна којашто не е доволно збогатена со железо најчесто се среќаваме со овој тип на анемија. Најчесто се сретнува кај децата од 9-24 месеци поради консумирање на голема количина кравјо млеко, а избегнување на храна богата со железо. Затоа во овој период треба да се користат цереалии и формули збогатени со железо заради превенција на анемија. Исто така анемија може да се јави како резултат на некое крвавење во организмот како што е дуоденалниот улкус, мекелов дивертикулум, полипи или хемангиоми или како резултат на воспалителен процес на цревата.

При анемија, покрај бледило, адинамија, намален апетит, чести инфекции, можно е да се слушне и систолен шум на срцето (кој е функционален), додека зголемена слезенка среќаваме кај 10-15 % од децата

Кај поголемите женски деца може да се јави анемија поради зголемени менструални крвавења. Пулмоналната хемосидероза е пратена со невидливо крвавење од белите дробови пратена со анемија која се повторува по терапија со железо. Кај деца со хронични проливи може да се види анемија, која може да е резултат на невидливо крвавење од гастроинтестиналниот тракт, поради алергија на протеините на кравјо млеко. Кај тие деца се дава млеко на база на соја.

Најчеста причина за анемија кај нашата популација е неправилниот начин на исхрана.

Симптомите на анемија се: бледило, адинамија, намален апетит, чести инфекции, можно е да се слушне и систолен шум на срцето (кој е функционален), зголемена слезенка среќаваме кај 10-15 % од децата.

Во првата година од животот поради консумирање на храна којашто не е доволно збогатена со железо најчесто се среќаваме со овој тип на анемија. Најчесто се сретнува кај децата од 9-24 месеци поради консумирање на голема количина кравјо млеко, а избегнување на храна богата со железо

За да ја докажеме анемијата поради недостаток на железо потребно е да се направат лабораториски анализи за да се види вредноста на хемоглобинот и железото во серумот, а потребно е и пообемно иследување за да се избегне друг вид на заболување на крвотворните органи.

Откако ќе се докаже дека се работи за анемија поради недостаток на железо се пристапува кон терапија на истата, а тоа е давање на препарат на железо преку уста во вид на железен сулфат, глуконат или фумарат, во доза од 6 мг/кг т.т. поделена во 2-3 дози и витамин Ц кој ја потпомага ресорпцијата на железото.

Анемијата поради недостаток на железо во детската возраст е многу често заболување. Честотата се базира на начинот на исхраната и метаболизмот на железото. Се препорачува децата да консумираат храна богата со железо

Битно е да се обрне внимание на исхраната, да е богата со железо (телешко месо, свежо овошје и зеленчук). Млекото треба да се сведе на минимум од 500 мл дневно.

Давањето на железен препарат се продолжува уште 8 недели по нормализирање на лабораторискиот наод.