Дали вашето бебе ‘рчи?

Новороденчето произведува разни видови на звуци, што е нормално, а истото важи и за ’рчењето. Повременото ‘рчење е вообичаено кај новороденчето, но хроничното ‘рчење кај постаро бебе може да биде сигнал за сериозен проблем.

Многу родители ги изненадува сознанието дека бебињата многу чест ‘рчат. Во повеќето случаи, ‘рчењето во најраната возраст не е загрижувачко, туку повеќе е здодевна појава која повремено се случува. Но, ако ви се чини дека има врска со некој проблем, посоветувајте се со педијатар.

Што предизвикува ‘рчење кај бебето?

Новороденчето произведува разни видови на звуци, што е нормално, а истото важи и за ’рчењето. Повременото ‘рчење е вообичаено кај новороденчето, но хроничното ‘рчење кај постаро бебе може да биде сигнал за сериозен проблем.

Новороденото бебе често “бучно“ дише, оти дишните патишта му се тесни и полни со слуз. ‘Рчењето се јавува кога воздухот минува низ тој секрет, поради што меките ткива на дишните патишта вибрираат. Вообичаено, ‘рчењето се смирува како дишните патишта на доенчето растат и тоа научува да прологта повеќе плунка.

До ‘рчење може да дојде и кога проодноста на бебешките дишни патишта е попречена од вишок секрет во нив. Тоа често е случај за време на анстинка, кога зголемената количина на слуз, која се наоѓа во носните шуплии, го прави дишењето многу гласно. Слично се случува и кога бебето има некоја алергија. Одредени деформации во носот, како што е девијација на носната преграда, се вбројуваат во состојби кои може да бидат одговорни за појавата на ‘рчење. Постојат и некои анатомско-морфолошки фактори кои многу поретко се појавуваат.