Дали се важни млечните заби?

Ако млечните заби се премногу расипани и ако се развила инфекцијата во коската, тие мора да се извадат без разлика на возраста на детето.

Без млечните заби нема правилен развој на вилицата, говорот, квалитетна исхрана, но нема ниту правилен развој и поставување на трајните заби. Без квалитетно џвакање нема ниту добро варење, а на тој начин загрозени се многубројни функции на организмот. Со болни млечни заби се пренесуваат бактерии на трајните и го забрзуваат нивното пропаѓање.

Расипаните млечни заби се извор на инфекции и како такви може да го загрозат општото здравје, а особено имунитетот. Заболените млечни заби го загрозуваат развојот и здравјето на трајните заби. Расипан или изваден млечен заб во современото општество може сериозно да го загрози и психолошкиот развој на детето.

Ако млечните заби се премногу расипани и ако се развила инфекцијата во коската, тие мора да се извадат без разлика на возраста на детето.

Не е точно дека расипаните заби чуваат простор на трајните заби. Нивното присуство единствено сериозно го заагрозуваат општото здравје и корените на трајните заби.

Наједноставен начин да се сочуваат млечните заби е навремена и правилна превенција. Но, само советите дека забите треба да се мијат и да се води сметка за исхраната не се доволни. Најдобро е што порано да се одреди ризикот кај детето и на таа основа да се спроведе индивидуална заштита. Тоа значи дека детски стоматолог треба да го види детето веднаш по никнување на првите млечни заби, а најдоцна до една година. Такви се и протоколите во развиените земји, каде и раниот (циркуларен) кариес е многу поредок кај децата. Ова заболување кое е во состојба за само неколку месеци да расипе голем број на млечни заби е загрижувачко кај голем број на млади пациенти.

Идеално би било, апелираат стоматолозите, редовните контроли да бидат најмалку два пати годишно, а кај ризичните деца и почесто. Погрешно е мислењето, нагласуваат стоматолозите, дека забите не се прегледуваат ии не се лекуваат до третата година, и дека прв пат се оди на стоматолог кога ќе се јави некаков проблем. Тоа е во спротивност, тврдат тие, со постоечкиот правилник и препораки, според кој првиот преглед на забите кај децата треба да се направи во текот на првата година од животот.

Следењето на ризиците и редовните контроли од најраната возраст овозможуваат рано откривање на ризик факторите и почетните промени, кои тогаш е можно лесно да се стопираат и често во целост да се опорават.