Детето не сака да ги мие забите? Само трпеливо

Смислете некоја песничка со која ќе биде проследено миењето. Покажете му како и самите ги миете забите.

Сигурно ви е јасно дека по никнувањето на првите заби кај детето добивате уште една дополнителна активност – нивно миење. Можеби на детето нема веднаш да му се допадне да му правите нешто во неговата уста, затоа бидете трпеливи и креативни.

Смислете некоја песничка со која ќе биде проследено миењето. Покажете му како и самите ги миете забите. По миењето на забите посветете му уште малку време на детето преку заедничка игра или читање сликовници.

Заблагодарете му се на трпението и пофалете го. За среќа, запчињата не растат сите одденаш, па детето има доволно време да стекне навка за редовна хигиена. Нервот на млечниот заб е многу поблиску до површината и ако го зафати кариес забот многу лесно ќе се доближи до нервот. Не одложувајте посета на стоматолог кога ќе никнат сите заби. Не присилувајте го детето да ги мие забите подолго отколку што е во состојба на одредена возраст тоа да го поднесе. Ако гледате дека му е тешко, или е преуморно, предложете му низ игра да измие некој друг дел од телото, како рацете или лицето и трпеливо убедете го дека и хигиената на забите е важна за да биде здраво.