Дали водената кила е сериозен проблем кај машките деца

Многу често се среќава кај новороденчињата, меѓутоа најголемиот број на вродените хидроцели без никаква интервенција и последици исчезнуваат во текот на првата година од животот на детето

Хидроцела е ќесичка исполнета со течност која го опкружува тестисот. Поради тоа се јавува оток на скротумот (кожна вреќчка во која е сместен теститсот). Се нарекува и водена кила и претставува насобирање течности кои од стомачната шуплина се спушаат преку продолжетокот на стомачната марамица во обвивката на тестисите. Претставува вроден недостаток, односно последица на незатворање на каналот, односно продолжетокот на абдоминалната марамица, низ која течноста циркулира од стомакот кон тестисите и обратно. Овој канал се затвора спонтано во нормални услови на бременоста.

Многу често се среќава кај новороденчињата, меѓутоа најголемиот број на вродените хидроцели без никаква интервенција и последици исчезнуваат во текот на првата година од животот на детето. Постарите машки деца може да добијат водена кила поради воспаление или повреда на содржината на скротумот.

Водената кила во најгоем број на случаи, се повлекува сама, без последици за детето.

Од овие причини, лекувањето не е итно и обично се чека првите три години од животот, оти во тој период можно е спонтано затворање на каналот. Ако тоа не се случи, преостанува хируршко лекување. Во ретки случаеви, лекувањето може да се спроведе и порано, доколку количината на течности е толку голема да се деформираат скроталните ќеси на тестисите.

Потребно е адекватно да се утврди дијагнозата и детето да се следи секои шест месеци, како би се исклучиле некои други промени во ингвиналниот канал, кои може да бидат здружени со водената кила. Секогаш треба да се утврди положбата на тестисите, а ако тоа е невозможено, потребно е детето да се упати на ехосонографски преглед.