ЕДНОСТАВНИ ВЕЖБИ: Како детето побрзо да прозбори?

Еве што, според британските експерти, треба да направите за да си помогнете и да воспоставите вербална комуникација со детето.

Од денот на раѓање, децата се обидуваат да комуницираат со светот, но пред се, со мама и со тато, односно со најблиските во нивната околина. Еве што, според британските експерти, треба да направите за да си помогнете и да воспоставите вербална комуникација со детето.

Поттикнете го бебето да произведува гласови, т.е. да спојува согласки и самогласки , оти така се добива М и А – МА; Т и А – ТА; П и А – ПА…

  • Имитирајте го смеењето на детето и неговите изрази на лице
  • Учете го да имитира – плескање со рачиња, стискање усни како да дава бакнежи
  • Зборувајте со бебето додека го храните, додека го облекувате, додека го капете. Опишувајте му што правите, каде одите, што ќе правите кога ќе отидете на тоа место и кого и што ќе видите
  • Учете го детето да препознава бои – покажете му топка и притоа кажете “ова е топка, топката е жолта“

Користете гестикулации кога се поздравувате и велите па-па

Поттикнете ономатопеја, на пример изговорете аф-аф и покажете слика од куче, мјау-мјау и покажере слика од мачка… така работите на аудио-визуелна перцепција (глас-око)

Читајте му да детето, бирајќи книги кои се колоритни, со повеќе слики, без многу детали.