ЕМОЦИИ КАЈ ДЕЦАТА: Зошто е добро да ги научите да ги покажуваат своите чувства

Доколку детето не знае да ги изрази своите чувства, тие се собираат и на крајот може да бидат изразени на неконтролиран начин, а може да се јават и психосоматски заболувања.

За детето да порасне во среќна личност, успешна во соочувањето со неуспесите, личност која е задоволна од односите со членовите на семејството и останатите луѓе, во детството мора да научи да ги препознава и искажува сопствените потреби и чувства. Некогаш родителите подразбираат децата да знаат да ги изразат своите емоции и дека ќе им кажат како се чувствуваат, но тоа не мора да биде така.

Децата треба да се подучуваат на начините за носење со тешки ситуации, изразување на емоции, но и уважување на чувствата на другите.

  • Психосоматски заболувања

 Ако детето не знае да ги изрази чувствата, тие се акумулираат и на крајот може да бидат изразени на неконтролиран начин, а може да се јават и психосоматски заболувања. Исто така, детето може да развие деструктивни обрасци на однесување кон себе или кон другите.

Важно е на децата да им ја пренесете пораката дека сите чувства се дозволени. Не треба да поттикнувате потиснување на одредени емоции или да им ги забранувате. Не постојат добри и лоши чувства, туку пријатни и непријатни кои може да бидат изразени на примерен или непримерен начин. Од чувствата, (пријатни и непријатни), децата, па и родителите учат за себе и за другите, па важно е да се создаде клима во која детето чувствува дека може да изрази се што чувствува. Треба да ги охрабрувате децата да се изразат и да бидете подготвени да ги прифатите детските емоции, па какви и тие да бидат. Не смеете да го одбивате, исмејувате, минимизирате или одрекувате нивното постоење.

Децата имаат право да чувствуваат и да изразуваат емоции. Родителска е одговорност да интервенираат ако детето на пример изгуби контрола и станува насилно и агресивно. Одговорност на родителот е да го научи детето дека е одговорно за своето однесување и начинот на кој ќе се однесува со она како се чувствува.

ИЗРАЗЕТЕ ЕМОЦИИ

За успешно да ги изрази своите чувства, детето за почеток треба да го совлада речникот со кој ќе ги изразува. Тоа може да го поттикнете на повеќе начини:

  • Именувате ги своите чувства – изразете среќа, тага, замор, лутина и покажете му на детето дека сите емоции се природни
  • Проширете го сопствениот емоционален речник
  • Во рамките на возраста на детето, проширувајте и развивајте го нивниот речник на чувства.