Емоционален развој до 6. година

Децата кои во текот на првите месеци од животот успеат да развијат сигурна проврзаност кон родителите, стануваат понапредни во емоционалното разбирање.

Децата веќе во предучилишна возраст зборуваат за причини, последици и знаци на емоции. Со тек на време, стануваат поточни и посложени во препознавањето на тие компоненти, а исто така и им е лесно да заклучат што би можело да направи човек кој покажува одредена емоција.

Децата кои во текот на првите месеци од животот успеат да развијат сигурна проврзаност кон родителите, стануваат понапредни во емоционалното разбирање. Како што веќе и пишувавме, децата ги набљудуваат возрасните како управуваат со сопствените емоции, и на тој начин и самите усвојуваат стратегии за емоционална регулација.

Кај било кои емоционални појави, многу е важен темпераментот на детето и структурата на личноста. Децата кои интензивно доживуваат негативни емоции, имаат проблем со инхибирањето на сопствените емоции. Во раното детство, веќе значајно почнуваат да се јавуваат срам, нелагодност, вина, завист и гордост.

Исто така, би било добро кај децата од самиот почеток да се поттикнува развојот на емпатија, односно емоционално проживување со друга личност, бидејќи емпатијата поттикнува личност на алтруистично однесување.

Родители кои се често лути на детето поради неговото однесување и кои се склони да го казнуваат детето поради тоа, ја прекинуваат емпатијата и симпатијата која детето ја учи во раната возраст.