Емоционален развој на детето од 11. година

Кај некои деца интензивно се јавува емоција на страв, особено од училишен неуспех, лошо здравје на родителите, телесни повреди или реакција на врсниците. Истражувањата покажуваат дека дури 10-20% од децата развиваат интензивни стравови во овој период.

Од 11. година од животот се јавува период на бројни телесни и психички промени кои на сите се веќе добро познати – пубертет. Иако родителите тврдат дека тие најтешко се носат со него, ниту на децата не им е лесно. Во периодот на тие бурни промени, емоционалниот развој исто така минува низ одредени стадиуми на промени.

Кај некои деца интензивно се јавува емоција на страв, особено од училишен неуспех, лошо здравје на родителите, телесни повреди или реакција на врсниците. Истражувањата покажуваат дека дури 10-20% од децата развиваат интензивни стравови во овој период.

Децата кои доживуваат било каква траума, од сиромаштија, до злоставување, имаат големи емоционални предизвици со кои не е нималку лесно да се носи. Притоа може да се јави депресија, ниска самодоверба, недоверба, суицидалност, како и склоност кон ризично однесување.

Многу е важно да се следат промените кај детето и начините на изразување на емоциите, особено во вој животен период, како би се можело навреме да се реагира ако се воочат било какви потешкотии.

Правовремена и долготрајна терапија на децата и родителите, може да им помогне во спречување на понатамошни потешкотии со кои се среќаваат.

Иако децата на оваа возраст често се повлекуваат во себе, би било добро секогаш да ги прашате како се чувствуваат и имаат ли некакви проблеми, и пристапете им со благ и ненаметлив начин, така да знаат дека во вас имаат и родители и пријатели.