Икањето кај новороденчето може да значи дека мозокот му се развива

Инаку, икањето е феномен кој кај фетусот во мајчината утроба може да се воочи уште во деветата недела. Исто така, тоа е еден од првите познати пбрасци на активности видени кај фетусот.

Познато е дека новородените деца многу икаат. Сега научниците откриле дека при секое икање кај новороденчето доаѓа до активирање на мозочните сигнали кои му помагаат на детскиот мозок да научи да го надгледува сопственото дишење, и да ги контролира мускулите на дијафрагмата и мускулите кои учествуваат во дишењето.

Инаку, икањето е феномен кој кај фетусот во мајчината утроба може да се воочи уште во деветата недела. Исто така, тоа е еден од првите познати пбрасци на активности видени кај фетусот.

Треба да се истакне, дека кај предвреме родените деца зачестеноста на икањето е поголема. Имено, тие поминуваат еден процент од денот или околу 15 минути дневно икајќи.