Истражување: Зошто е добро да се стане мајка по 35. година?

Испитувајќи 4.741 мајка чии деца имале по 7, 11 и 15 години, стручњаците дошле до заклучок дека колку мајката е постара, децата имале помали емоционални проблеми, како и проблеми во однесувањето.

Иако на девојките им се препорачува бременост во помлади години, новите истражувања покажале дека да се стане мајка во четириесеттите години има свои предности. Универзитетот во Данска спровел истражување кое покажало дека постарите мајки, но и нивните деца, може да имаат големи социјални предности.

Испитувајќи 4.741 мајка чии деца имале по 7, 11 и 15 години, стручњаците дошле до заклучок дека колку мајката е постара, децата имале помали емоционални проблеми, како и проблеми во однесувањето. Исто така, тие мајки помалку ги караат своите деца и подобри се во ефикасното дозволување на границите, бидејќи се ментално подготвени да станат родители.

„Овој начин на родителство позитивно влијае на психосоцијалната околина, која има влијание во развојот на детето„, вели авторот на студијата. Во истражувањето не е прецизирана границата, кога годините се во прашање, но слични студии покажале дека станува збор за жени постари од 35 години.