Како да го научите детето да врзува врвки

Прво и основно е да бидете сигурни дека детето е подготвено да ја совлада оваа вештина. Најголем број деца способни се за тоа помеѓу 4. и 6. година.

Врзувањето врвки е предизвик за секое дете. Многумина од нив често и се расплакуваат поради безброј неуспешни обиди, а некогаш и одбиваат да носат чевли или патики со врвки. Иако не постои специјален рецепт да вашето дете го научите на оваа вештина, постојат неколку начини да му помогнете.

Прво и основно е да бидете сигурни дека детето е подготвено да ја совлада оваа вештина. Најголем број деца способни се за тоа помеѓу 4. и 6. година. Важно е детето пред тоа, да го научите што е лево, а што десно. Ако на детето тоа му е проблем, врзете му конец околу едната рака за да му олесните да ја погоди страната. Почнете со едноставно врзување, односно прво научете го да врзува само јазол.  

Секој од нас има свој систем на врзување врвки, па бидете доследни. Кога еднаш ќе му покажете на детето како се врзуваат, инсистирајте на тоа да сите членови на семејството го повторуваат тој образец, за детето да не се збуни.

Кога му демонстрирате на детето, важно е бидете на иста страна за да може да ги копира вашите движења. Еден од полесните начини за врзување на врвки е детето да направи две јамки и да ги врзе во обичен јазол. Ова е полесно отколку врзување машни, а воедно е и поефектно.

Можете да смислите и песна, бидејќи преку неа, децата побрзо учат.