Како да препознаете вистински од лажни контракции

Научете да ги разликувате лажните од вистинските контракции, за да избегнете непотребна паника.

Во последните четири недели од бременоста важно е да се подготвите за породувањето. Тогаш почнуваат да се јавуваат и лажни контракции или трудови, а некогаш знаат да се појават и порано. Многу е важно да се знае по што се разликуваат лажните од вистинските контракции, за да се избегне непотребна паника.

Матката преку целата бременост се подготвува за породување. Изградена е од сврзно ткиво и меки мускулни влакна. Во матката постојат најмногу мускулни ткива, а  мускулните јазли во ѕидот на матката за време на бременоста го зголемуваат волуменот преку процесот на хиперплазија и хипертрофија. Со растењето на плодот, се растега матката и се зголемува за 10 пати од вообичаено. Важни карактеристики на матката од кои зависи квалитетот на трудовите се еластичноста на мускулите на матката и способноста за контрактилност. Под контрола на вегетативниот нервен систем се контракциите на матката, а трудовата болка е всушност електромеханички феномен заради кој доаѓа до скратување на влакната на миометриумот.

Вистински трудови 

Вистинските трудови започнуваат со болни стегања и траат околу половина минута, а се јавуваат во правилни растојанија до 30 минути. По некое време, јачината на контракциите се зголемува, а и времето меѓу контракциите се намалува на 10 минути, што е показател жената да отиде во породилиште. На самиот почетокот од породувањето вообичаени се три трудови во период од 10 минути, а кога жената ќе навлезе во вториот породилен период, бројот на контрации во 10 минути се зголемува. Кај нормалното породување се јавуваат координирани контракции, кои ефикасно и лесно го шират грлото на матката. Во нормалното породување е потребно околу 200 трудови, а првото породување најчесто трае околу 12 часа, додека кај повеќеротките до 5 часа.

Во последните недели од бременоста активноста на мускулното ткиво на матката станува се посилно и почувствително на хормони. Тие хормони влијаат на миометриумот поради што, веќе четири недели пред породувањето може да се почувствуваат контракции. Таквите контракции се со ниска амппитуда и неправилни, поради што и не се болни. 

Лажни трудови

Поради лажните трудови или контракции, жените често мислат дека породувањето започнало, но овие контракции служат само за подготовка на самиот чин на раѓање, како и вежбање на матката за породување.

На трудниците понекогаш им е тешко да ги разликуваат вистинските од лажните контракции. Лажните се смируваат ако жената се движи, додека со вистинските тоа не е случај.

Кај лажните контракции болката се јавува во долниот дел од стомакот, а кај вистинските боката почнува во дното на карлицата и постепено се шири кон долниот дел на стомакот.